โรงพยาบาลบุษราคัม เตรียมเปิดหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (ทับทิม)เพิ่ม 32 เตียง

21 ส.ค. 2564 | 07:14 น.

โรงพยาบาลบุษราคัม เตรียมเปิดหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (ทับทิม) เพิ่ม 32 เตียง ดูแลผู้ป่วยอาการวิกฤต คาดก่อสร้างเสร็จภายใน 10 วัน

สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลบุษราคัม มีผู้ป่วยนอนรักษาตัว 3,526 ราย จากจำนวนเตียงที่มีทั้งหมด 3,700 เตียง ถือว่าเต็มศักยภาพของโรงพยาบาล

 

ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองอ่อน 3,196 ราย, สีเหลือง 221 ราย และสีแดง 109 ราย ในจำนวนนี้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ชนิดออกซิเจนไฮโฟลว์ จำนวน 103 ราย และใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน 6 ราย

โรงพยาบาลบุษราคัม เตรียมเปิดหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (ทับทิม)เพิ่ม 32 เตียง

 

เนื่องจากผู้ป่วยสีแดงเพิ่มมากขึ้น และจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจไฮโฟลว์ (กึ่งวิกฤต) มีโอกาสรอดชีวิตถึงร้อยละ 63 ขณะที่ผู้ป่วยที่ใช้ท่อช่วยหายใจ (วิกฤต) รอดชีวิตร้อยละ 26

 

ดังนั้นหากผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจไฮโฟลว์ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด จะช่วยลดการเข้าสู่ภาวะวิกฤต ลดการใส่ท่อช่วยใจ เพิ่มโอกาสรอดชีวิต

กระทรวงสาธารณสุข จึงได้เตรียมแผนขยายพื้นที่เปิดหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (ทับทิม) เพิ่มอีก 32 เตียง ดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจไฮโฟลว์ หลังจากที่ได้ตั้งหอผู้ป่วยวิกฤต (โกเมน) ระบบความดันลบ 17 เตียง เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตต้องใช้ท่อช่วยหายใจ

 

รวมไปถึงลดการเคลื่อนย้าย ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤตอย่างใกล้ชิด โดยจะแล้วเสร็จภายใน 10 วัน