ตากสั่งล็อกดาวน์"อ.แม่สอด"งดออกจากบ้านยามวิกาล

31 ก.ค. 2564 เวลา 9:18 น.373

ด่วน ผู้ว่าฯตากสั่งล็อกดาวน์พื้นที่ อ.แม่สอด   31 ก.ค. เคอร์ฟิวต่างด้าวห้ามออกจากบ้าน 2ทุ่ม-ตี4 ขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยง จำกัด งดเว้น ออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็น เพื่อควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 หลังยังพบการแพร่ระบาดในพื้นที่จำนวนมาก 

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดตาก ได้มีคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2582/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวัดตาก การตรวจคัดกรองหาเชื้อเชิงรุกในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอแม่สอด  

ตากสั่งล็อกดาวน์"อ.แม่สอด"งดออกจากบ้านยามวิกาล

หลังพบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่อำเภอแม่สอด มีผู้ติดเชื้อคนไทยและแรงงานเมียนมาจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 176 ราย รวมผู้ป่วยระลอกใหม่สะสม ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กรกฎาคม 2564 จำนวน 3,281 ราย ด้วยกัน  

ตากสั่งล็อกดาวน์"อ.แม่สอด"งดออกจากบ้านยามวิกาล

ตากสั่งล็อกดาวน์"อ.แม่สอด"งดออกจากบ้านยามวิกาล
โดยในคำสั่งดังกล่าว นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด เลี่ยง จำกัด หรืองดเว้นเดินทางออกนอกเคหสถาน หรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น

 

ยกเว้นการเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร ยา หรือเวชภัณฑ์ การเดินทางเพื่อพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การรับวัคซีนป้องกันโรค หรือเพื่อปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพ ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังป้องกันตนเอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถตรวจคัดกรองหาเชื้อเชิงรุก ในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอแม่สอดได้ โดยหากมีความจำเป็นให้ขอความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ในการปิดสถานที่หรือกิจการที่มีความเสี่ยง หรือขอความร่วมมือในการงดออกจากเคหสถานโดยไม่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในพื้นที่ที่กำหนด

 

โดยคำสั่งดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 

 

ก่อนจะมีคำสั่งดังกล่าว การระบาดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อ.แม่สอดเพิ่มสูงต่อเนื่อง จนทำให้หัวหน้าทีมแพทย์ในพื้นที่ทนแรงกดดันไม่ไหวออกมาประกาศขอลาออกจากตำแหน่ง และต่อมามีกระแสทางโซเชียลมีเดียเชิญชวนชาวแม่สอดล็อกดาวน์ตัวเอง กระทั่งทางจังหวัดมีคำสั่งนี้ออกมา 

 

ตากสั่งล็อกดาวน์"อ.แม่สอด"งดออกจากบ้านยามวิกาล
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มีคำสั่งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด งด หรือชะลอออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น.. ส่วนแรงงานต่างด้าว ได้ห้ามออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 20.00 – 04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ไปครั้งหนึ่งแล้ว 

แท็กที่เกี่ยวข้อง