“GACC” ประกาศขึ้นทะเบียนผลิตอาหารส่งออกจีน มีผลบังคับใช้  1 ม.ค.2565

27 ก.ค. 2564 | 07:39 น.

กรมการค้าต่างประเทศ ส่งหนังสือ ถึง 23 องค์กร-สมาคม  ผู้ผลิตอาหาร ส่งจีน 18  รายการ ต้องเร่งขึ้นทะเบียน “GACC”  โดยเร็วที่สุด กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้  1 ม.ค. 2565 ไม่เช่นนั้นจะส่งออกไม่ได้

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ ว่า ทางกรมการค้าต่างประเทศ ได้รับรายงานจากสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ (สพต.) ณ กรุงปักกิ่ง ว่าสำนักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administation of Custor of the People's Republic of China: GACC ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 248 ลงวันที่ 12 เมษายน 2564 เรื่อง การขึ้นทะเบียนและบริหารจัดการผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่มีการนำเข้ามายังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดมายังจีนจะต้องขึ้นทะเบียนกับ GACC โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

 

ทางกรมการค้าต่างประเทศ จึงได้ทำหนังสือถึง  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก, สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย, สมาคมผู้ผลิคอาหารสำเร็จรูป, สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยสมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร, สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนกนางแอ่น ประเทศไทย, สมาคมผู้ลี้ยงผึ้งประเทศไทย,สมาคมผู้ค้าไข่ไกไทย,

 

สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว, สมาคมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป,สมาคมกาแฟไทย, สมาคมโกโก้ประเทศไทย, สมาคมอาหารเสริมสุขภาพ, สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย, สมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทย, สมาคมผู้ส่งออกผักและผลไม้ไทย, สมาคมผู้ค้าผักผลไม้เพื่อการส่งออกภาคตะวันออก, สมาคมผู้ส่งออกผลไม้ไทยภาคใต้, สมาคมส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร และ สมาคมพ่อค้าพืชผลไทย

 

โดยเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าอาหาร 18 รายการ ที่จะต้องยื่นเอกสารเพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนกับ GACC ผ่านหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออก (Competent Authorities CA) ได้แก่

 

1. เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

2.ไส้กรอก

3.ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

4.ผลิตภัณฑ์นม

5.รังนกและผลิตภัณฑ์

6.น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากรังผึ้ง

7.ไข่และผลิตภัณฑ์

8.น้ำมันและไขมันสำหรับการบริโภค

9.ผลิตภัณฑ์จากแป้งบรรจุไส้ชนิดต่างๆ

10.ธัญพืช

11.พืชบดและมอลล์

12.ผักสดและแห้ง และเมล็ดถั่วแห้ง

13.เครื่องปรุงรส

14.ถั่วเปลือกแข็งและเมล็ด

15.ผลไม้แห้ง

16.เมล็ดกาแฟและเมล็ดโกโก้ที่ไม่คั่ว

17.อาหารจำเพาะเพื่อสุขภาพ

18.อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์

 

กระบวนการขึ้นทะเบียนผลิตอาหารส่งออกจีน

สำหรับเอกสารที่จำเป็นต้องยื่นได้แก่

 

1. หนังสือรับรองและรายงานการตรวจสอบจากหน่วยงาน CA ของประเทศผู้ส่งออก และ (2) เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออก (ตามประกาศข้อ7และ8)

 

2. ผู้ผลิตสินค้าอาหารที่นอกเหนือจาก 18 รายการข้างต้น สามารถยื่นตำขอขึ้นทะเบียนกับ GACC ได้ด้วยตนเองหรือผ่านตัวแทน โดยจะต้องยื่น (1) แบบคำขอขึ้นทะเบียน (2) เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออก และ (3) หนังสือรับรองตนเองว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนด

 

เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนและเลขทะเบียนแล้ว ให้นำเลขทะเบียนดังกล่าวประทับลงในบรรจุภัณฑ์ทั้งภายนอกและภายในของสินค้าอาหาร (ตามประกาศข้อ 15)

 

ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารในต่างประเทที่นำเข้ามายังจีนตังกล่าว มีอายุ 5  ปี และหากประสงค์จะต่ออายุจะต้องส่งเอกสารให้ GACC พิจารณาล่วงหน้า 3 - 6 เดือนก่อนทะเบียนจะหมดอายุ