svasdssvasds

การค้าไทย-จีน แนบแน่น เตรียมจัดงานแสดงสินค้า

18 พ.ค. 2564 เวลา 6:55 น.

   ไทย-จีน นัดประชุมคณะทำงานเพื่อส่งเสริมการค้าอย่างไร้อุปสรรค ครั้งที่ 2 20 พฤษภาคมนี้ หารือการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าของไทย โดยเฉพาะสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ พร้อมส่งเสริมผู้ส่งออกของไทยเข้าสู่ตลาดออนไลน์จีน และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการค้าในจีน 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยและจีนกำหนดจะประชุมคณะทำงานเพื่อส่งเสริมการค้าอย่างไร้อุปสรรค (Working Group on Promoting Unimpeded Trade) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน โดยมีอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทย และอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จีน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายจีน

การค้าไทย-จีน แนบแน่น  เตรียมจัดงานแสดงสินค้า

คณะทำงานเพื่อส่งเสริมการค้าอย่างไร้อุปสรรคระหว่างไทยและจีน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 เพื่อเป็นเวทีหารือความร่วมมือทางการค้าทั้งสองฝ่าย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นโอกาสในการหารือเพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าของไทยไปจีน โดยเฉพาะสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ อาทิ ผลไม้ ตลอดจนการส่งเสริมผู้ส่งออกของไทยให้สามารถเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของจีน และการเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่สำคัญในประเทศจีน  

 

ทั้งนี้ จีนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย เป็นเวลา 9 ปีติดต่อกัน โดยในปี 2563 การค้าระหว่างไทยและจีน  มีมูลค่า 79,607 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของ 2564 (ม.ค.-มี.ค.) มีมูลค่า 22,803 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 26% สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง และยางพารา     ในส่วนของสินค้าที่ไทยนำเข้า อาทิ สินค้าประเภทเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด