"BCT EXPO 2021" ปฏิรูปอุตสาหกรรมก่อสร้าง-อาคารสู่ยุคดิจิทัล

01 มิ.ย. 2564 | 10:10 น.

อิมแพ็ค ผุดงาน "BCT EXPO 2021" ปฏิรูปอุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคารสู่ยุคดิจิทัล ชูงานรูปแบบ Hybrid ที่ผสมผสานการจัดงานแบบในสถานที่จริงและบนแพลตฟอร์มออนไลน์

นางสาวพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมดำเนินการจัดงาน Building Construction Technology Expo 2021 หรือ BCT Expo 2021 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมระดับนานาชาติมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนถ่ายอุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคารสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้ธีม “คุณพร้อมหรือยังกับการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้าง” โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของการก่อสร้างและอาคาร อาทิ การออกแบบสถาปัตยกรรม อาคารและการก่อสร้าง ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโซลูชั่น
    ทั้งนี้  งานดังกล่าวได้รวบรวมกว่า 200 บริษัทและแบรนด์ของประเทศไทยและต่างประเทศ ร่วมจัดแสดงสินค้าครอบคลุมเทคโนโลยีด้านอาคาร การก่อสร้าง นวัตกรรมด้านระบบและโซลูชั่นสำหรับการก่อสร้าง วัสดุสำหรับอาคารอัจฉริยะ มาจัดแสดงสินค้าในรูปแบบ Hybrid ที่ผสมผสานการจัดงานแบบในสถานที่จริงและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเชื่อมต่อผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมทั้งผู้ซื้อและ ผู้ขายให้ได้มากที่สุด โดยคาดว่าจะมาร่วมชมงานกว่า 4,000 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้างของไทยรวมถึงรอบๆ ภูมิภาคอาเซียน โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 1-3 กันยายน 2564 อาคาร 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
    "BCT Expo 2021 จัดขึ้นในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้างกำลังเผชิญแรงกดดันจากทุกทิศทางในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารและการก่อสร้างรุ่นใหม่ กลุ่มสตาร์ทอัพด้านดิจิทัลในอุตสาหกรรม นโยบายสำหรับอาคารและการก่อสร้างที่ภาครัฐบาลให้การสนับสนุนโดยมุ่งเน้นไปที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงเทคโนโลยีบิม (BIM) ที่ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนแกนหลักสำคัญในการเปลี่ยนถ่ายอุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคารสู่ยุคดิจิทัล"
    นางสาวพีรยาพัณณ์ กล่าวอีกว่า ปีที่ผ่านมาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) งาน BCT Expo ถูกจัดขึ้นในรูปแบบเสมือนจริงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนในปี 64 จะจัดงานในสถานที่จริง เพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้ผู้ที่ต้องการแสดงเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นนำเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้างมาจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาสัมผัสด้วยตัวเอง พร้อมเจรจาธุรกิจกันได้ทั้งแบบตัวต่อตัวและออนไลน์

พีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม
    นายอมร พิมานมาศ นายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ประเทศไทย (TBIM) กล่าวว่า ปัจจุบันการนำาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือ บิม (BIM) มาประยุกต์ใช้นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทย ซึ่งงาน BCT Expo 2021 จะสามารถช่วยเพิ่มการรับรู้เทรนด์ดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและนำไปใช้มากยิ่งขึ้น พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเริ่มต้นที่เทคโนโลยีบิม ด้วยเหตุนี้ TBIM จึงได้ร่วมมือกับ BCT Expo 2021 เพื่อผลักดันให้เทคโนโลยีบิม เป็นกุญแจในการขับเคลื่อนและเป็นเสาหลักสำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลในอุตสาหกรรม
    นายอมาร์นาธ เชกู บาดริเนท ประธานสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ประเทศอินเดีย (IBIM) กล่าวว่า อุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างในประเทศอินเดียมีลูกจ้างกว่า 35 ล้านคนซึ่งมีส่วนช่วยใน GDP ของอินเดียกว่า 11% จากโครงการโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะขนาดใหญ่ ตั้งแต่อาคารอัจฉริยะโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะไปจนถึงเมือง ซึ่งเทคโนโลยีบิมเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยแปลงอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคดิจิทัล ลดความล่าช้าของโครงการ ควบคุมการใช้จ่ายไม่ให้มากเกินไป และลดปัญหาเรื่องการฟ้องร้อง สมาคมจึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี BIM เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างในประเทศอินเดีย
    "การจัดงาน BCT Expo 2021 จะจัดงานในรูปแบบ Hybrid ที่ผสมผสานการจัดงานแบบในสถานที่จริงและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อแสดงเทคโนโลยีสำหรับอาคารและการก่อสร้าง ครอบคลุมด้านแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) การแสดงผลและการจำลองภาพในรูปแบบดิจิทัล การลดการใช้ทรัพยากรและใช้ระบบเวิร์กโฟลว์เอกสารดิจิทัล (ดิจิทัลเวิร์กโฟลว์) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การเชื่อมต่อการทำงานระหว่างแรงงานและเครื่องมือดิจิทัล ระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับเครื่องจักร เครื่องจักรกลอัตโนมัติ กระบวนการก่อสร้างด้วยส่วนประกอบโครงสร้างและชิ้นส่วนก่อสร้างสำเร็จรูป พร้อมกับกิจกรรมทางธุรกิจที่น่าสนใจ อาทิ บิมเวิร์กชอป การประชุมและสัมมนาออนไลน์ การสาธิตสินค้า การจับคู่เจรจาธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โปรแกรมผู้ซื้อ VIP โซนสตาร์ทอัพ เป็นต้น"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :