ชาวนาได้เฮ! ครม.เพิ่มงบ "ประกันรายได้ชาวนา-ชะลอสินเชื่อขายข้าวเปลือกนาปี"

09 มีนาคม 2564

ครม.อนุมัติเพิ่มงบ 2 โครงการ "ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว-สินเชื่อชะลอการขายข้าว" รวมกว่า 8,300 ล้านบาท

9 มีนาคม 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 จำนวน 3,838 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยเพิ่มจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีจำนวน 46,807 ล้านบาท รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 50,646.27 ล้านบาท

เนื่องจากมีเกษตรกรลงทะเบียนเพิ่มขึ้นหลังจากที่ ครม.อนุมัติไปแล้ว จำนวน 1.1 แสนครัวเรือน และกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งจะยืนยันตัวเลขที่แท้จริงได้ ประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564
 

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม. ยังได้อนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64  จำนวน 4,504 ล้านบาท เพิ่มจากเดิมที่ ครม. เคยอนุมัติไปแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 19,826 ล้านบาท รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 24,331 ล้านบาท อีกทั้งยังขยายปริมาณข้าวเปลือกจำนวน 3.2 แสนตันข้าวเปลือก เพิ่มจากเดิมที่กำหนดไว้ 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก รวมเป็น 1.82 ล้านตันข้าวเปลือก และขยายระยะเวลาจัดทำสัญญากู้โครงการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ส่วนภาคใต้จะขยายระยะเวลาถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

โดยยึดหลักการเดิม คือ เกษตรกรที่เก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉางของตนเองจะได้รับค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวอัตรา 1,500 บาทต่อตันข้าวเปลือก ส่วนสถาบันเกษตรกรที่รับซื้อข้าวเปลือกเข้าโครงการได้รับอัตรา 1,000 บาทต่อตันข้าวเปลือก และเกษตรกรผู้ขายข้าวจะได้รับอัตรา 500 บาทต่อตันข้าวเปลือก สำหรับผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2564 ทาง ธ.ก.ส. ได้จ่ายสินเชื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 210,488 ราย รวมสินเชื่อจำนวน 10,449 ล้านบาท และมีปริมาณข้าวเปลือก จำนวน 1.04 ล้านตัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: