เช็กด่วน "ม33เรารักกัน" ครม.แก้ไขรายละเอียด-ขยายเวลาการกดรับสิทธิ์

09 มีนาคม 2564

ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบแก้ไขรายละเอียด โครงการ "ม33เรารักกัน" ขยายเวลาการกดรับสิทธิ์

วันที่ 9 มีนาคม นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบแก้ไขรายละเอียดโครงการ "ม33เรารักกัน" จากเดิมมีการให้ตรวจสอบสถานะผู้ที่ได้รับสิทธิ ในช่วงเวลาเดียวกันกับช่วงที่เปิดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม และจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ในวันที่ 22 และ 29 มีนาคม และวันที่ 2 และ 12 เมษายน 

โดยหากไม่กดใช้งาน และยืนยันตัวตนในเวลาดังกล่าวจะถือว่าเป็นการสละสิทธินั้น จะมีการแก้ไขเป็นช่วงๆ ดังนี้

1.ผู้ที่ได้รับสิทธิเปิดใช้งาน สามารถเข้ายืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม-31 พฤษภาคมเลย แล้วหากกดใช้งานระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม และจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ในทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน

2.คนที่กดยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิระหว่างวันที่ 22 มีนาคม-11 เมษายน จะได้รับวงเงินครั้งแรกที่กดใช้งานเป็นวงเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม จนถึงวันที่กดใช้งาน และจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาททุกสัปดาห์ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท

และ 3.กลุ่มที่เปิดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิระหว่างวันที่ 12 เมษายน-31 พฤษภาคม จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานครั้งเดียวจำนวน 4,000 บาทเลย

นายอนุชา กล่าวอีกว่า จากเดิมที่มีการกำหนดให้ตรวจสอบสถานะผู้ที่ได้รับสิทธิ ในช่วงเวลาเดียวกันกับช่วงที่เปิดใช้งานและยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชั่นเป๋าตังระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน และได้รับวงเงินผ่านแอพพลิเคชั่น 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาทต่อเนื่อง ในวันที่ 12 และ 29 เมษายนนั้น

ซึ่งหากไม่กดใช้งานหรือยืนยันตัวตนในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธินั้น ได้มีการแก้ไขให้เพิ่มเติม จากเดิมสิ้นสุดที่วันที่ 11 เมษายน ขยับไปสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคมเช่นเดียวกัน

โดยหากกดใช้งานระหว่างวันที่ 5-11 เมษายนจะได้รับเงินสะสมในวันที่ 12 เมษายน จำนวน 4,000 บาทเต็มจำนวน หรือหากกดใช้งาน และยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิระหว่างวันที่ 12 เมษายน-31 พฤษภาคม จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานทันทีจำนวน 4,000 บาท