10 มีนาคม เตรียมรับ"เงินอุดหนุนบุตร"

09 มีนาคม 2564

"เงินอุดหนุนบุตร" 600 บาทงวดเดือนมีนาคม 64 เตรียมโอนเข้าบัญชีวันพุธที่ 10 มี.ค.นี้ ผู้ปกครองตรวจสอบสิทธิ์-สถานะผ่าน http://csgcheck.dcy.go.th

วันที่ 10 มีนาคม 2564 จะมีการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 600 บาท โดยผู้ที่มีสิทธิรับเงินประกอบไปด้วย ผู้ปกครองที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร(รายเดิม) ,ผู้ปกครองรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ (ซึ่งจะมีการจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ)

 

ไทม์ไลน์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบุตรปีงบประมาณ 2564

 

ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 


-ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร  กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยระบบจะแจ้งสถานะต่างๆและแนวทางปฏิบัติ


-ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)


-ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร
 

หากพบข้อมูลที่ต้องแก้ไขสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยติดต่อได้ที่


-ส่วนภูมิภาค ติดต่อ พมจ. ที่ท่านได้ลงทะเบียน


-กรุงเทพมหานคร ติดต่อ กรมกิจการเด็กและเยาวชน


ทั้งนี้กรมฯจะอัปเดทข้อมูลทุกวันที่ 8 ของเดือน และในกรณีที่มีการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม และบันทึกข้อมูลเข้าไปใหม่ หลังวันที่ 25 ของเดือน ให้รอปรับสถานะใหม่เดือนถัดไป