svasdssvasds

เกาะติดและอัพเดท การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 37 วันที่ 12 – 15 พ.ย. 63

14 พ.ย. 2563 เวลา 21:00 น. 1.2k

ช่วงวันที่ 12-15 พ.ย. 63 มีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 37 ผ่านการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 12 – 15 พ.ย. นี้ ไทยจะร่วม "การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 37" เป็นการประชุมครั้งใหญ่ โดยมี การประชุมสุดยอดอาเซียนกับคู่เจรจา การประชุมสุดยอดอาเซียนกับทวิภาคีหลัก อาทิ ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพในการประชุมในปีนี้  

เกาะติดและอัพเดท การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 37 วันที่ 12 – 15 พ.ย. 63

ซึ่งการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 37 เป็นการประชุมผ่านการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  โดยในส่วนของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างเอกสารฯ ให้ครบถ้วนตามกระบวนการทางกฎหมาย 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด