แมคโดนัลด์ เร่งหนุนพัฒนาการเด็ก สู้โควิด-19

12 เม.ย. 2564 | 04:01 น.

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย เดินหน้าสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก ระบุโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ระบาดหนัก การพัฒนาการเด็กยังเป็นสิ่งสำคัญ ล่าสุด ส่งมอบห้องสันทนาการให้แก่โรงพยาบาลของรัฐเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี พร้อมปรับปรุงเรือนนอนเด็กชาย สถานสงเคราะห์เด็กวัดสระแก้ว อ่างทอง


นายเฮสเตอร์ ชิว ประธานกรรมการ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย กล่าวว่า ได้จัดสร้างและปรับปรุง ส่งมอบ 2 ห้องสันทนาการ ได้แก่ ห้องสันทนาการ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และห้องสันทนาการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการปรับปรุงเรือนนอนเด็กชาย ของสถานสงเคราะห์เด็กวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กยังคงเป็นสิ่งสำคัญ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย จึงยังคงให้การสนับสนุน ส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง 

มูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กไทย โดยมุ่งเน้นไปยังเด็กที่ เจ็บป่วยหรือเด็กด้อยโอกาสเป็นหลัก จึงได้มีโครงการสร้างและปรับปรุงห้องสันทนาการ (Ronald McDonald Playroom) เพื่อให้เด็กที่เจ็บป่วยหรือเด็กด้อยโอกาสในโรงพยาบาลรัฐบาลและสถานสงเคราะห์เด็ก ได้ใช้ผ่อนคลายหรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือระหว่างรอพบแพทย์ โดยปัจจุบัน มีจำนวน 38 ห้อง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ให้บริการผู้ป่วยเด็กเฉลี่ย 340,000 คนต่อปี  

แมคโดนัลด์ เร่งหนุนพัฒนาการเด็ก สู้โควิด-19

ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือ ผู้ป่วยเด็ก ร่วมกับภาคีต่างๆ ทั้งของภาครัฐ และเอกชน โดยมีการสร้างและปรับปรุงห้องสันทนาการเพื่อให้การบริการแก่ผู้ป่วยเด็ก โดยห้องสันทนาการนี้ ประกอบด้วย ของเล่นเสริมพัฒนาการ หนังสือเสริมสร้างความรู้ เพื่อให้เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลายในระหว่างรอรับการรักษาพยาบาล เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ห้องดังกล่าวนอกจากใช้สำหรับกิจกรรมสันทนาการแล้ว ยังใช้เป็นห้องตรวจและฝึกพัฒนาการให้แก่ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการอีกด้วย 

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ มีแผนที่จะสร้างและปรับปรุงห้องสันทนาการในอีกหลายๆ แห่ง ซึ่งโครงการต่างๆ จะดำเนินการต่อยอดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก และสังคมได้ต่อไปนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในนามมูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกันมาอย่างยาวนานด้วยดีตลอดมา” 

แมคโดนัลด์ เร่งหนุนพัฒนาการเด็ก สู้โควิด-19

นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 โครงการหลักที่สำคัญ อันได้แก่ บ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก (Ronald McDonald House) เป็นบ้านพักชั่วคราวซึ่งมูลนิธิฯ ได้บริจาคสร้างบนพื้นที่ของโรงพยาบาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก), โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้ครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ป่วยได้เข้าใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้บริการครอบครัวไปแล้วมากกว่า 24,000 คน และหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์ (Ronald McDonald Dental Care Unit) โดยการร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ที่เดินทางไปให้บริการด้านทันตสุขภาพ ทั้งด้านการรักษาและป้องกันให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดารไปแล้วกว่า 37,000 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันกับพันธมิตรสำคัญได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ, โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร และมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) 

แมคโดนัลด์ เร่งหนุนพัฒนาการเด็ก สู้โควิด-19

สำหรับผู้ที่ต้องการแบ่งปันและมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยเด็กและครอบครัว ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถบริจาคเงินที่กล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือผ่าน Mobile Application ที่กล่องรับบริจาค หรือบริจาคออนไลน์ผ่าน www.rmhc.or.th และสามารถบริจาคได้ผ่านเว็บไซด์เทใจดอทคอม www.teajai.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.rmhc.or.th และ facebook/rmhcthailand

ข่าวที่เกี่ยวข้อง