"คนละครึ่งเฟส 3" กับ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" เลือกโครงการไหนดี ธนาคารกรุงไทยมีคำตอบ

17 มิ.ย. 2564 เวลา 5:00 น.13.5k

ธนาคารกรุงไทย ไขข้อข้องใจ เปรียบเทียบให้เห็นชัดๆ ระหว่าง "คนละครึ่งเฟส 3" กับ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" โครงการไหนใช่คุณที่สุด เลือกโครงการไหนดี

17 มิ.ย.64 เพจ Krungthai Care ของธนาคารกรุงไทย เปรียบเทียบมาตรการฟื้นฟูรอบใหม่ระหว่าง "คนละครึ่งเฟส 3" กับ "ยิ่งใช้ยิ่งได้"  เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนตัดสินใจว่าจะเลือกโครงการอันไหนดี ระบุว่า เปรียบเทียบให้เห็นชัดๆ ระหว่าง #คนละครึ่งเฟส3 และ #ยิ่งใช้ยิ่งได้ โครงการไหนใช่คุณที่สุด ดังนี้

เปิดลงทะเบียน?

คนละครึ่งเฟส 3:  14 มิ.ย. 64  

ยิ่งใช้ยิ่งได้: 21 มิ.ย. 64

เหมาะสำหรับ?

คนละครึ่งเฟส 3: คนที่เน้นซื้อของเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน     

ยิ่งใช้ยิ่งได้: คนที่เน้นซื้อของที่มีมูลค่าสูง

สิทธิที่จะได้รับ?

คนละครึ่งเฟส 3: สิทธิที่จะได้รับ รัฐช่วยจ่ายค่าสินค้าต่างๆ 50%  จำกัดสิทธิวันละ 150 บาท ไม่เกิน 3,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการ     

ยิ่งใช้ยิ่งได้:  รัฐให้ E-Voucher ผ่านแอปฯเป๋าตังสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท/คน โดยจ่ายสูงสุด 60,000 บาท

ซื้ออะไรได้บ้าง?

คนละครึ่งเฟส 3: อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป    

ยิ่งใช้ยิ่งได้:  อาหาร เครื่องดื่ม จากผู้ประกอลการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)

เปรียบเทียบคนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้

คนละครึ่งเฟส 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม 

 • เริ่มลงทะเบียน วันที่ 14 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
 • สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง 1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

คนละครึ่งเฟส 3

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
 • ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

การลงทะเบียนรับสิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

 • ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
 • ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง

หมายเหตุ: สามารถเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน ได้ 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนไปใช้ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 22.00 น

ยิ่งใช้ยิ่งได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นการบริโภค ผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)

 • เปิดลงทะเบียน  21 มิ.ย. 64
 • ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564

ยิ่งใช้ยิ่งได้

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับประชาชน

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้ 1 ครั้งผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64
 • เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น.
 • ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 เวลา 6:00-23:00 น.
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
 • (ผ่านบัตรประชาชน)
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3

การลงทะเบียนรับสิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

 • ลงทะเบียนผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com
 • ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง พร้อมผูก G-Wallet สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯ เป๋าตัง โดยกดแถบโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ที่มา: Krungthai Care,ธนาคารกรุงไทย,www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com,www.คนละครึ่ง.com

แท็กที่เกี่ยวข้อง