วิธีลงทะเบียน“ยิ่งใช้ยิ่งได้” ผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ใน 8 ขั้นตอน

19 มิ.ย. 2564 เวลา 17:05 น.11.3k

วิธีลงทะเบียน “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ใน 8 ขั้นตอน ผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com พร้อมข้อมูลที่ต้องกรอก วันที่ 21 มิ.ย. 64  ชิง 4 ล้านสิทธิ e-Voucher สูงสุด 7,000 บาท

20 มิ.ย. 64 นับถอยหลัง “ยิ่งใช้ยิ่งได้” โครงการใหม่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ ในวันที่ 21 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. 

โครงกา่รยิ่งใช้ยิ่งได้

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ กำหนดจำนวนผู้ได้รับสิทธิไม่เกิน 4 ล้านคน ที่ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ จะได้รับวงเงินสนับสนุนในรูปของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ดังนั้นผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะต้องรีบลงทะเบียนชิง 4 ล้านสิทธิ e-Voucher ให้ทันก่อนผู้ลงทะเบียนเต็ม “ฐานเศรษฐกิจ” จึงขอพาผู้อ่านไปดูวิธีลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ใน 8 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

วิธีลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่า www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com กดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ

ขั้นตอนที่ 2 อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ขั้นตอนที่ 3 คลิกในช่อง ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น จากนั้นกดยืนยัน

ขั้นตอนที่ 4 เข้าสู่หน้าลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยจะต้องกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการลงทะเบียน เบื้องต้น คาดว่าจะกรอกข้อมูลเหมือนกับการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลตามบัตรประชาชน

 • คำนำหน้า/ชื่อภาษาไทย/ชื่อกลาง (ถ้ามี)/นามสกุลภาษาไทย 
 • หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
 • รหัสหลังบัตรประชาชน 12 หลัก
 • วัน/เดือน/ปีเกิด

ส่วนที่ 2 เบอร์โทรศัพท์

 • กรอกเบอร์โทรศัพท์ สำหรับยืนยันลงทะเบียนและใช้งานแอปฯเป๋าตัง

ส่วนที่ 3 ข้อมูลอาชีพ

 • เลือกอาชีพ/การทำงานหลัก
 • ลักษณะงานมีนายจ้างหรือไม่ เลือกตอบว่า ไม่มี หรือ มี
 •  ประเภทค่าตอบแทนของรายได้หลัก มีให้เลือกดังนี้
  • รายเดือน
  • รายชั่วโมง/รายวัน/รายสัปดาห์
  • รายครั้ง/จ้างเหมา
  • อื่นๆ
 • รายได้จากรายได้หลักต่อเดือน มีให้เลือก ดังนี้
  • 0 - 10,000 บาท
  • 10,001 – 20,000 บาท
  • 20,001 – 30,000 บาท
  • 30,001 – 40,000 บาท
  • 40,001 – 50,000 บาท
  • 50,000 บาท ขึ้นไป
 • มีอาชีพเสริมหรือไม่ เลือกตอบ ไม่มี/มี

ขั้นตอนที่ 5 กดปุ่ม ลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 6 รอรับรหัส(OTP) 6 หลักเข้าเบอร์มือมือที่ท่านลงทะเบียนไว้

ขั้นตอนที่ 7 กรอกรหัส 6 หลัก (OTP) เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 8 รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน(ประมาณ 1-3 วัน)

 

วิธิเข้าร่วมโครงการและการใช้สิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้

หลังจากลงเทียนยิ่งใช้ยิ่งได้เสร็จและระบบแจ้งว่าได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนยืนยันตัวตน-ใช้สิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้

 1. ยืนยันตัวตน ตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้วสามารถใช้สิทธิได้ทันที)
 2. เริ่มต้นใช้สิทธิเพื่อสะสมยอดใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 (สิทธิ E-Voucher ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 ส.ค. - 31 ธ.ค. 64)
 3. เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิและใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 4. ใช้สิทธิกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 -23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

คุณสมบัติ เงื่อนไขผู้ลงทะเบียน “ยิ่งใช้ยิ่งได้”

 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
 2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 3. สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้ 1 ครั้งผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64
 4. เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น.
 5. ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 เวลา 6:00-23:00 น.
 6. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 7. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
 8. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  (ศบศ.) เปิดเผยว่า “โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้”เป็นอีกโครงการหนึ่งที่รัฐบาลออกมาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่มีกำลังซื้อโดยกำหนดผู้ได้รับสิทธิไม่เกิน 4 ล้านคน

“ยิ่งใช้ยิ่งได้” จะเปิดให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนวันแรกในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 22.00 น. ของทุกวันเป็นต้นไปจนกว่าจะครบ 4 ล้านสิทธิ์

แท็กที่เกี่ยวข้อง