‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’ วิธีลงทะเบียนร้านค้า 11เรื่องที่ต้องรู้ สรุปให้ที่นี่ 

17 มิ.ย. 2564 | 12:00 น.

‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’ วิธีลงทะเบียนร้านค้า มี 11 เรื่องที่ สถานประกอบการ ร้านค้าและบริการ ต้องรู้ เพื่อเข้าร่วมโครงการ สรุปไว้ให้ที่นี่

โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เป็นหนึ่งในมาตรการเยียวยาโควิดของรัฐบาล ที่เปิดให้สถานประกอบการ ร้านค้า-บริการ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ได้เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64 

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบข้อมูล “คำถามที่พบบ่อย” ในส่วนของร้านค้า จากเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ซึ่งมีทั้งหมด 11 คำถาม-คำตอบ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รู้ข้อมูลของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการอย่างไร

 • ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ในนามกิจการ
 • แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซด์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

2. กิจการที่เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินกิจการมาแล้วกี่ปี 

 • ไม่กำหนดอายุกิจการ กรณีที่กิจการเพิ่งเริ่มดำเนินการ โปรดดำเนินการจัดตั้งและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แล้วเสร็จก่อน จึงดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการ (โปรดตรวสอบสถานะของกิจการผ่านเว็บไซด์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ เว็บไซด์ของกรมสรรพากร ประมาณ 15 วันทำการหลังจากแจ้งจดทะเบียน)

‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’ วิธีลงทะเบียนร้านค้า 11เรื่องที่ต้องรู้ สรุปให้ที่นี่ 

3. กรณีจัดตั้งบริษัทแต่ยังไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) สามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่

 • ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากคุณสมบัติหลักของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องตามประกาศของกรมสรรพากร

4. กรณีกิจการมีหลายสาขา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทุกสาขาหรือไม่

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเฉพาะสาขาหลักเท่านั้น เนื่องจากในระบบมีให้เลือกเพิ่มสาขาย่อยได้

5. สามารถใช้บัญชีออมทรัพย์ธนาคารอื่นในการสมัครเข้าร่วมโครงการหรือไม่

 • ระบบรองรับเฉพาะบัญชีของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’ วิธีลงทะเบียนร้านค้า 11เรื่องที่ต้องรู้ สรุปให้ที่นี่ 

6.หลังจากสมัครแล้ว จะทราบผลการอนุมัติภายในเวลากี่วัน ผ่านช่องทางใด

 • ระบบจะแจ้งผลการสมัครเข้าร่วมโครงการภายใน 1-3 วัน ผ่าน Sms หรือ แจ้งเตือนบนแอปฯถุงเงิน

7. เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ขององค์กรหรือไม่

 • สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ที่จดทะเบียน/ลงทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาได้

8. ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้เงินค่าซื้อสินค้าเมื่อใด

 • เงินค่าซื้อสินค้าและบริการ จะได้รับในวันถัดไป (T+1) หลังจากรายการเสร็จสิ้น

9. กรณีประชาชนใช้ E-Voucher ซื้อสินค้าจะได้รับเงินเมื่อใด

 • จะได้รับโอนจากโครงการทุกวันพุธ ของสัปดาห์ถัดไป

‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’ วิธีลงทะเบียนร้านค้า 11เรื่องที่ต้องรู้ สรุปให้ที่นี่ 

10. กรณีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในฐานะผู้ประกอบการแล้ว สามารถเลือกรับสิทธิในภาคประชาชนได้หรือไม่

 • สามารถทำการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในส่วนของประชาชนได้ แต่ไม่สามารถใช้สิทธิในร้านค้าของตนเองได้

11. การรับสิทธิของประชาชนมีจำกัดจำนวนหรือไม่

 • สามารถรับชำระได้ไม่จำกัดจำนวน

ที่มา www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :