"คนละครึ่งเฟส3"ลงทะเบียนร้านค้าใหม่ มีเงื่อนไข -หลักเกณฑ์อะไรบ้าง

13 มิ.ย. 2564 เวลา 13:10 น.19.2k

"คนละครึ่งเฟส3"เปิดวิธีการลงทะเบียน - เงื่อนไขสำหรับร้านค้าใหม่ หากสนใจเข้าร่วมต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง เช็กข้อมูลที่นี่

วันที่ 14 มิ.ย. 64 โครงการคนละครึ่งเฟส 3 จะเริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่เวลา 06.00น.เป็นต้นไป และประชาชนสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.  – 31 ธ.ค. 64 สำหรับโครงการคนละครึ่งนั้น นอกเหนือจากกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน

อีกมุมหนึ่งยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีรายได้ ถือเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

ทั้งนี้่ร้านค้าที่ยังไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง สามารถที่จะสมัครได้ในวันที่ 14 มิ.ย.64 นี้ โดย"ฐานเศรษฐกิจ"ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนและประเภทร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ รวมไปถึงหลักเกณฑ์ต่างๆสำหรับผู้ประกอบการ(ร้านค้า)

อนึ่งร้านค้าที่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเดิมไปแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่ให้อัพเดทเวอร์ชั่นถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อรับสิทธิในวันที่ 1 ก.ค.64
 

ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนร้านค้าใหม่คนละครึ่งเฟส3

 • เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6.00-22.00 น.

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้าใหม่คนละครึ่งเฟส3

 • คุณสมบัติและประเภทกิจการที่สามารเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และค่าบริการ (นวด สปา ทำผมทำเล็บ ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
 • ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล ยกเว้น ร้านธงฟ้า,กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และบริการขนส่งสาธารณะมวลชน
 • ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์

ช่องทางการลงทะเบียนร้านค้าใหม่

 • สำหรับบุคคลธรรมดา ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เท่านั้น
 • ร้านธงฟ้า,กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และบริการขนส่งสาธารณะมวลชน ลงทะเบียนผ่านสาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศในเวลาทำการ

ส่วนร้านค้าคนละครึ่ง จะได้รับเงินจากการขายสินค้าในวันไหนนั้น ทาง www.คนละครึ่ง.com ได้ให้ข้อมูลว่าจะได้รับเงินจากการขายสินค้าในวันถัดไป
โดยร้านค้าจะได้รับเงินแยกเป็นสองส่วน

 • ส่วนที่ 1 เงินส่วนที่ประชาชนชำระ (G-Wallet) ร้านค้าจะได้รับเงินในช่วงเช้ามืด (02:00 เป็นต้นไป) ของวันถัดไป
 • ส่วนที่ 2 เงินส่วนของภาครัฐ (สิทธิคนละครึ่ง) ร้านค้าจะได้รับเงินในช่วงเย็น (17:30 เป็นต้นไป) ของวันถัดไป

ร้านค้าคนละครึ่ง จะได้รับเงินจากการขายสินค้าในวันถัดไป

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ(ร้านค้า)ในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

 • ผู้ประกอบการต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
 • ผู้ประกอบการต้องไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • การซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) โดยไม่มีการดำเนินการ
 • ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด
 • รับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการที่รัฐสนับสนุนวงเงินร่วมจ่าย ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น โดยการกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการของโครงการฯ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
 • ห้ามผู้ประกอบการปฏิเสธการใช้สิทธิตามโครงการฯ ของลูกค้าหากยังมีสิทธิเหลืออยู่ เว้นแต่เป็นความผิดของลูกค้าหรือเป็นเหตุสุดวิสัยอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
 • ห้ามผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและ/หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการ/โครงการใด ๆ ของรัฐ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง