4 มีนาคม 2021

 “นิพนธ์”ลุยสกลนครกำชับแผนรับมือน้ำท่วม

31 Jul 2020 17:41 น.
อ่าน 151 ครั้ง

 “นิพนธ์”ลุยสกลนครกำชับแผนรับมือน้ำท่วม

“นิพนธ์”ลุยกำชับแผนรับมือน้ำท่วมที่สกลนคร เน้นบูรณาการร่วมหน่วยงานภาคี เพื่อรักษาชีวิตผู้ประสบภัยไว้เป็นสำคัญ แนะถอดบทเรียน“พายุโพดุล”เป็นกรณีศึกษา


วันนี้ (31 ก.ค.63) ที่พิพิธภัณฑ์ภูพาน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)  ลงพื้นที่มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยแบบบูรณาการ โดยมี นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าฯ สกลนคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ จิตอาสา อปพร. ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ของโลกและในประเทศ เห็นได้ว่าประชาชนต่างมีความเสี่ยงที่จะประสบสาธารณภัยทุกรูปแบบ ทั้งภัยจากธรรมชาติ ภัยจากการคมนาคม ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาประเทศและการใช้ทรัพยากรของประเทศในการเยียวยาฟื้นฟูในระยะยาว ดังนั้น กลไกการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนต้องมีการปรับตัวให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยการใช้ชีวิตแบบความปกติใหม่ (New Normal)

 

และจากปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา เราได้มีบทเรียนหลายครั้ง โดยเฉพาะในปี 2560 เกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครสกลนคร และพื้นที่อำเภอรอบนอก และปีที่ผ่านมาอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพนดุล” และ “คาจิกิ” ส่งผลต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และ จังหวัดร้อยเอ็ด

    “นิพนธ์”ลุยสกลนครกำชับแผนรับมือน้ำท่วม  การจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เขต 13 อุบลราชธานี เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุกทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมทั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือแบบบูรณาการ และฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานได้เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที

 

“ขอให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับเป็นส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ทั้งการแจ้งเตือน จะต้องมีการแจ้งเตือนภัยอย่างครบวงจรไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา เสริมสร้างความเข้มแข็ง ภูมิคุ้มกันแก่ชุมชน สังคม การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือและบุคลากร

 

การวางแผน บูรณาการในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมในการจะบริหารจัดการสาธารณภัย  พี่น้องประชาชนจะมีความมั่นใจในความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการแสดงความพร้อมของทุกภาคส่วน” นายนิพนธ์ กล่าว

    “นิพนธ์”ลุยสกลนครกำชับแผนรับมือน้ำท่วม

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend