"ยกเลิกเคอร์ฟิว" เริ่มคืนนี้ เข้าสู่ "คลายล็อก เฟส 4"

14 มิ.ย. 2563 เวลา 16:00 น.66.4k

เปิดรายละเอียด "ยกเลิกเคอร์ฟิว" เริ่มคืนนี้ เข้าสู่มาตรการ "คลายล็อก เฟส 4" อย่างเป็นทางการ

คืนวันนี้(14 มิ.ย.63) จะเป็นคืนแรกที่เริ่ม "ยกเลิกเคอร์ฟิว" นับตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 เป็นต้นมา ที่เริ่มมีการประกาศเคอร์ฟิว ตั้งแต่ 22.00-04.00น. ทั่วประเทศ จากนั้นก็ปรับลดประกาศเคอร์ฟิวมาเป็น 23.00-04.00 และลดประกาศลง 23.00-03.00น. ตามลำดับของการคลายล็อก 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ เวลา 23.00น. ของวันที่ 14 มิ.ย. ปรากฏว่า ที่กรุงเทพมหานคร พบว่าประชาชนยังสัญจรด้วยรถยนต์ รถสาธารณะ แท็กซี่ และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้ว เนื่องจากไม่มีเคอร์ฟิวที่จำกัดให้อยู่ในเคหะสถาน

โดย การยกเลิกเคอร์ฟิว ในการคลายล็อก เฟส4 หรือ ระยะที่ 4 ระบุใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.63  ข้อ 1 ของ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 10) โดยระบุว่า

ยกเลิกเคอร์ฟิว

"ข้อ 1 การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน เพื่อเป็นมาตรการผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน จึงให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักรเฉพาะเหตุอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ของวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัพเดท "พรก.ฉุกเฉิน" "เคอร์ฟิว" "คำสั่ง ศบค." ล่าสุดที่นี่

เช็กด่วน แนวปฏิบัติ "คลายล็อกเฟส 4 " ยาว18หน้า กิจการที่เปิดต้องปฏิบัติ

ลั่น "พรก.ฉุกเฉิน" ยกเลิกแน่นอน เมื่อสถานการณ์ปกติ

ประกาศอย่างเป็นทางการ "คลายล็อกเฟส 4" ยกเลิกเคอร์ฟิว เริ่ม15มิ.ย.63

และนอกจากการระบุ ยกเลิกเคอร์ฟิวแล้ว ในราชกิจจานุเบกษาฉบับดังกล่าว ยังระบุในส่วนของรายละเอียดของการ คลายล็อก เฟส4 ที่เกี่ยวกับการเปิดกิจการ กิจกรรม และกิจการที่ยังไม่อนุญาตให้เปิด แบ่งเป็น

ข้อ 2 มีการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 และ ข้อ 3 การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ซึ่งเป็นไปตามมติของศบค.วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา

แท็กที่เกี่ยวข้อง