ประกาศอย่างเป็นทางการ "คลายล็อกเฟส 4" ยกเลิกเคอร์ฟิว เริ่ม15มิ.ย.63

12 มิ.ย. 2563 เวลา 16:15 น.8.9k

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ "คลายล็อกเฟส4" ตามมติศบค., ยกเลิกเคอร์ฟิว เปิดเพิ่มกิจการ-กิจกรรม เริ่ม15มิ.ย.63

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10 ) ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

โดยข้อ 1 ให้มีการยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน เพื่อเป็นมาตรการผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน จึงให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักรเฉพาะเหตุอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เวลา  23.00 น. ของวันที่ 14  มิถุนายน พ.ศ. 2563

ส่วน ข้อ 2 มีการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 

และ ข้อ 3 การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ซึ่งเป็นไปตามมติของศบค.วันที่ 12 มิ.ย. 2563 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กที่นี่ "คลายล็อกเฟส4" ยกเลิกเคอร์ฟิว-เปิดเพิ่ม-ปิดต่อกิจการ เริ่ม15 มิ.ย.

รู้ไว้ "คลายล็อกเฟส4" ด่านเคอร์ฟิวหายไป แต่ "ด่านวัดแอลกอฮอล์" กลับมา

เบื้องหลัง "คลายล็อกเฟส4" บทเรียน "ผับอิแทวอน" หลอนถึงผับไทย

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง