16 มิถุนายน 2021

"เราชนะ" ลงทะเบียนไม่สำเร็จ - ไม่ผ่านคัดกรองคุณสมบัติ ยังมีลุ้น เงินเยียวยา7000 บาท เช็กวิธีได้ที่นี่

06 Feb 2021 01:00 น.
อ่าน 42,825 ครั้ง

 "เราชนะ" ลงทะเบียนไม่สำเร็จ - ไม่ผ่านคัดกรองคุณสมบัติ ยังมีลุ้น เงินเยียวยา7000 บาท เช็กวิธีได้ที่นี่

"เราชนะ" ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ และผู้ที่ไม่ผ่านคัดกรองคุณสมบัติ 2 กลุ่มนี้ ยังมีลุ้น เงินเยียวยา7000 บาท เช็กวิธีที่นี่


"เราชนะ" ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับวงเงินเยียวยา เดือนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงินเยียวยา7,000 บาท งวดแรก ตามครงการเราชนะ ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา และในวันเดียวกัน ก็เปิดให้ กลุ่มคนละครึ่ง - เราเที่ยวด้วยกัน และมีแอปพลิเคชั่น“เป๋าตัง” ตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  ซึ่งกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” และเมื่อรวมกับกลุ่มประชาชนทั่วไป(ไม่อยู่ในฐานข้อมูล) ที่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ เงินเยียวยาเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com แต่ได้รับ SMS แจ้งเตือนสถานะ “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ” 2 กลุ่มนี้ ยังมีลุ้นรับเงินเยียวยา7,000 บาท ซึ่งมีวิธีและไทม์ไลน์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

กลุ่ม“ลงทะเบียนไม่สำเร็จ”

ประชาชนทั่วไป(ไม่อยู่ในฐานข้อมูล)ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้ว แต่ได้รับ SMS แจ้งเตือนสถานะ “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ” ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดในการกรอกเลขประจำตัวประชาชน เลขรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID) ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด 

กลุ่มนี้ สามารถลงทะเบียนใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ทันที หลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือนจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ก่อนที่เข้าไปลงทะเบียนเราชนะใหม่อีกครั้ง ลองเช็กข้อผิดพลาดจากการลงทะเบียนไม่สำเร็จในครั้งแรกว่า เกิดจากสาเหตุเหล่านี้หรือไม่ 

 "คลัง" เผย 5 จุดที่ผิดบ่อย มีดังนี้

-ใส่คำนำหน้าชื่อ เช่น นาย นางสาว

-ใส่ชื่อเล่น ในช่องชื่อกลาง

-ตัวสะกด ชื่อ-นามสกุล ไม่ถูกต้อง ตรงตามบัตรประชาชน

-กรอกหมายเลขบัตรประชาชนไม่ครบ 13 หลัก

-กรอกรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน โดยมีการใส่เครื่องหมายขีด(-)คั่นระหว่างตัวเลข ตัวอักษร

ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องวันเดือนปีเกิด ช่องช่องไหน แต่กรอกข้อมูลไม่ครบตามช่องนั้น

 

 "เราชนะ" ลงทะเบียนไม่สำเร็จ - ไม่ผ่านคัดกรองคุณสมบัติ ยังมีลุ้น เงินเยียวยา7000 บาท เช็กวิธีได้ที่นี่

 


กลุ่ม“ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ

กลุ่มคนละครึ่ง - เราเที่ยวด้วยกัน และมีแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง”  ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.เราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกครั้ง ตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 และกระทรวงการคลังจะถือว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุด

ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- เป็นผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

-ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

-ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ทั้งนี้ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

-ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

-ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

-ไม่เป็นผู้อยู่ในระบบฐานภาษีกรมสรรพากรที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกิน 300,000 บาท

-ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ กลุ่มคนละครึ่ง – เราเที่ยวด้วยกัน ผ่านเกณฑ์ 8.4 ล้านราย เช็กไทม์ไลน์ เงินเยียวยา7000 บาท ที่นี่

เปิดขั้นตอนใช้ แอปฯ "ถุงเงิน" ร้านค้าเราชนะ เช็กได้ที่นี่

"เราชนะ" เงินเยียวยา7000 บาท ซื้ออะไรไม่ได้บ้าง อัพเดทล่าสุด

www.เราชนะ.com ตอบข้อสงสัย ประชาชน-ร้านค้า ใช้สิทธิ์"เราชนะ" ม้วนเดียวจบ ทั้งผู้ใช้-ผู้รับ

"เราชนะ" แอปฯ "เป๋าตัง" - "ถุงเงิน" ของต้องมี ใช้ทำอะไร ขั้นตอนสมัคร วิธีใช้งาน เช็กได้ที่นี่

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend