16 มิถุนายน 2021

www.เราชนะ.com ตอบข้อสงสัย ประชาชน-ร้านค้า ใช้สิทธิ์"เราชนะ" ม้วนเดียวจบ ทั้งผู้ใช้-ผู้รับ

03 Feb 2021 01:00 น.
อ่าน 32,210 ครั้ง

www.เราชนะ.com ตอบข้อสงสัย ประชาชน-ร้านค้า ใช้สิทธิ์"เราชนะ" ม้วนเดียวจบ ทั้งผู้ใช้-ผู้รับ

www.เราชนะ.com ตอบข้อสงสัย คำถามที่พบบ่อย โครงการเราชนะ เงินเยียวยา 7000 บาท ทั้งกลุ่มประชาชนและร้านค้า แบบม้วนเดียวจบทั้ง 2 ฝั่ง


 

ย่างเข้าสู่วันที่ 6 นับจากวันที่ 29 มกราคม 2564 วันแรกที่โครงการเราชนะ เปิดให้ประชาชนทั่วไป กลุ่มที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เข้าไปลงทะเบียนเราชนะ ทางออนไลน์ เพื่อรับสิทธิ์เงินเยียวยา 3500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเงินเยียวยา 7000 บาทต่อคน ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  


ผ่านมา 5 วัน หลายคนอาจยังมีคำถาม ที่ต้องการหาคำตอบเกี่ยวกับโครงการเราชนะ อาทิ  ตรวจสอบผลการได้รับสิทธิจากช่องทางใด เมื่อไหร่ มีการจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนหรือไม่ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องทำอย่างไร จึงจะได้รับสิทธิ์เราชนะ  ร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะ มีคุณสมบัติอย่างไร เป็นต้น 


คำถามเหล่านี้ สามารถหาคำตอบเบื้องต้นได้ที่ เว็บไซต์ www.เราชนะ.com  ซึ่งได้รวบรวมทำเป็นคำถาม-คำตอบ สำหรับประชาชนและร้านค้า ที่มีข้อสงสัย ไว้ในหัวข้อ คำถามที่พบบ่อย การลงทะเบียน และการใช้งานเป๋าตัง-ถุงเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  

คำถามที่พบบ่อย สำหรับประชาชน

 

www.เราชนะ.com ตอบข้อสงสัย ประชาชน-ร้านค้า ใช้สิทธิ์"เราชนะ" ม้วนเดียวจบ ทั้งผู้ใช้-ผู้รับ

 

คำถาม : ประชาชนจะตรวจสอบรายชื่อการได้เข้าร่วมโครงการเราชนะจากช่องทางใด

คำตอบ  : www.เราชนะ.com คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนใหม่

 

คำถาม : ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการได้รับสิทธิจากช่องทางใด

คำตอบ : ตรวจสอบผ่านช่องทาง www.เราชนะ.com เท่านั้น

 

คำถาม : ประชาชนจะตรวจสอบรายชื่อการได้เข้าร่วมโครงการ เราชนะ ได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่

คำตอบ : 1.สำหรับประชาชนกลุ่มที่ 2 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
              2.สำหรับประชาชนกลุ่มที่ 3 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

 

คำถาม : การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ มีการจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนหรือไม่

คำตอบ : ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน แต่มีกำหนดปิดรับการลงทะเบียนในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

 

คำถาม : กรณีลงทะเบียนแล้วเว็บไซต์แจ้งว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้ลงทะเบียนจะตรวจสอบได้อย่างไร แก้ไขได้อย่างไร

คำตอบ : รอผลแจ้งผ่านช่องทาง SMS หรือสอบถามข้อมูลเบอร์ 02-111-1144

 

คำถาม : การใช้สิทธิสามารถใช้ได้ทุกจังหวัด ไม่มีการกำหนดจังหวัดที่ใช้งาน ใช่หรือไม่

คำตอบ : สามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดเงื่อนไข จังหวัดทะเบียนบ้าน;

 

คำถาม : สิทธิเราชนะที่ได้รับต้องใช้ให้หมดเป็นสัปดาห์หรือไม่
คำตอบ : ยอดเงินสิทธิที่ได้รับสามารถสะสมไว้ใช้จ่ายได้จนถึง 31 พฤษภาคม 2564

 

คำถาม : ผู้ได้รับสิทธิสามารถตรวจสอบ หรือติดตามการรับ-จ่ายเงินโครงการเราชนะของตนเองได้จากช่องทางใดบ้าง

คำตอบ : ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิที่ ตู้ ATM/สาขาของธนาคารกรุงไทย

              กลุ่มผู้รับสิทธิผ่าน G-Wallet ตรวจสอบวงเงินบนแอปฯเป๋าตัง

 

คำถาม : เงินสิทธิเราชนะที่ได้รับ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ : ไม่สามารถโอนหรือเติมเงินได้ สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้า และ บริการที่ร้านค้าร่วมโครงการเราชนะเท่านั้น

 

คำถาม : การลงทะเบียน บังคับ 1 เบอร์โทรศัพท์ ต่อ 1 คน หรือไม่คำตอบ 

คำตอบ : เบอร์โทรศัพท์ 1 เบอร์สามารถลงทะเบียนได้ 1 คน (เลขบัตรประชาชน)

 

คำถาม : การแจ้งเปลี่ยนมือถือภาคประชาชนหลังจากการเข้าร่วมโครงการไปแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

 

คำถาม : กรณีหมายเลขโทรศัพท์มือถือเคยนำไปใช้งานลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันมาแล้ว บุคคลอื่นจะสามารถเอามาใช้ลงทะเบียนโครงการเราชนะได้หรือไม่

คำตอบ : สามารถนำมาลงทะเบียนใหม่ได้ แต่เมื่อถึงขั้นตอนการยืนยันตัวตน จะต้องไปยืนยันตัวตน ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย

 

คำถาม : สิทธิเราชนะของผู้ถือบัตรสวัสดิการ จะแยกออกจากสิทธิเดิมที่เคยได้รับหรือไม่

คำตอบ : สิทธิเราชนะ เป็นวงเงินสิทธิที่แยกจาก วงเงินสิทธิเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ที่ผู้ถือบัตรฯได้รับทุกเดือน


คำถาม : เจ้าของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ สามารถได้รับสิทธิส่วนประชาชนหรือไม่

คำตอบ : หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาของโครงการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้เหมือนประชาชนทั่วไป

 

คำถาม : มีการจำกัดยอดใช้จ่ายสิทธิเราชนะผ่านแอพพ์เป๋าตังต่อวันหรือไม่

คำตอบ : สามารถใช้จ่ายได้ สูงสุดตามจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ

 

คำถาม : ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องทำอย่างไร จึงจะได้รับสิทธิ เราชนะ

คำตอบ : ได้รับสิทธิ อัตโนมัติ โดยไม่ต้องทำการลงทะเบียน รอรับเงินโอนสิทธิเข้าบัญชีรอบแรกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และจะได้รับการเติมเงินสิทธิ ทุกวันศุกร์ จนครบกำหนด

 

คำถาม : มีกำหนดระยะเวลาในการกดยืนยันรับสิทธิผ่านแอพพ์เป๋าตังหรือไม่

คำตอบ : ไม่เกินวันสิ้นสุดโครงการ (31 พ.ค. 2564)

 

คำถาม : กรณีผู้ได้รับสิทธิไม่ประสบการณ์เข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งสละสิทธิ หรือแจ้งยกเลิกได้ช่องทางใด

คำตอบ : โปรดรอประกาศจากโครงการฯอีกครั้ง ผ่านช่องทาง www.เราชนะ.com


 

คำถามที่พบบ่อย สำหรับร้านค้า

 

www.เราชนะ.com ตอบข้อสงสัย ประชาชน-ร้านค้า ใช้สิทธิ์"เราชนะ" ม้วนเดียวจบ ทั้งผู้ใช้-ผู้รับ


คำถาม : ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและโครงการธงฟ้าฯที่มีแอปฯถุงงเินแล้ว ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการผ่านเว็ปไซต์หรือไม่

คำตอบ : ร้านค้าในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านค้าคนละครึ่ง ไม่ต้องลงทะเบียนสมัครใหม่ สามารถทำการอัปเดตแอปฯถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน เพื่อรองรับปุ่มเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ.2564 เป็นต้นไป

 

คำถาม : ร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะ มีคุณสมบัติอย่างไร

คำตอบ : ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการย่อย ที่สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะ

              1.ร้านธงฟ้าฯ

              2.ร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง

              3.กลุ่มบริการที่สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะ โดยมีรายละเอียด/ลักษณะงาน และเอกสาร/หลักฐานในการยืนยันการประกอบกิจการ

 

คำถาม : ร้านค้ากลุ่มบริการที่สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะ มีประเภทใดบ้าง

คำตอบ : กลุ่มขนส่งสาธารณะ ได้แก่ แท็กซี่, รถตู้ให้บริการโดยสารประจำทาง, จักรยานยนต์รับจ้าง สามล้อเครื่อง, สามล้อถีบ ,รถสองแถว

              กลุ่มสุขภาพ/ความงาม ได้แก่ ร้านนวด/สปา, ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย/ทำเล็บ

              กลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน (คลินิก), แพทย์แผนจีน, คลินิก (การรักษาทางการแพทย์เสริมความงาม,ทันตกรรม, อื่น ๆ)

              กลุ่มงานรับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด ได้แก่ งานก่อสร้างขนาดเล็ก, ให้บริการทำสวน/ตกแต่งสวน, ตัดเย็บ,ซ่อมแซมสินค้า/เสื้อผ้า, ช่างซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์/จักรยาน, ช่างซ่อมสาธารณูปโภค เช่น ซ่อมไฟฟ้า ประปา แอร์, รับเหมาทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อ ฉีดปลวก, ซักรีดง

              กลุ่มบริการที่พัก/สถานที่** ได้แก่ โฮมสเตย์, หอพัก/แมนชั่น/อพาร์ทเม้นท์/แฟลต

หมายเหตุ : *ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

คำถาม : ร้านค้าประเภทใดบ้างไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้

คำตอบ :  เป็นนิติบุคคล ยกเว้น กลุ่มขนส่งมวลชนสาธารณะ ตามที่โครงการฯกำหนด เช่น รถไฟ รถโดยสารประจำทางสาธารณะ เรือโดยสารสาธารณะ เป็นต้น

               ไม่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งที่ชัดเจนและตรวจสอบไม่ได้ ยกเว้น กลุ่มขนส่งสาธารณะ ตามที่โครงการฯกำหนด เช่น แท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น

 

คำถาม : ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯของผู้ประกอบการประเภทบริการต้องทำอย่างไรบ้าง

คำตอบ : 1.มีบัญชีธนาคารกรุงไทย แบบบุคคลธรรมดา

              2.สมัครร้านค้าที่ www.เราชนะ.com

              3.สมัครแอปพลิเคชั่นถุงเงิน ณ สาขา ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

              4.เจ้าหน้าที่โครงการฯติดต่อผู้สมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ

              5.โครงการฯแจ้งผลการสมัครผ่านทางระบบ SMS

              6.เข้าระบบแอปพลิเคชันถุงเงิน เพื่อเริ่มรับเงินสิทธิเราชนะ"


คำถาม : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถรับเงินสิทธิ์จากผู้ภือบัตรสวัสดิการฯที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์อย่างไร

คำตอบ : 1.เข้าสู่ระบบแอปฯถุงเงิน

              2.กดปุ่มเราชนะ

              3.เลือกกด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

              4.กดถ่ายรูปหน้าบัตรสวัสดิการ

              5.กรอกจำนวนเงินที่ต้องชำระค่าสินค้าหรือบริการ

              6.ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ กดรหัส หรือ สแกนใบหน้าผู้ถือบัตรฯ

              7.ทำรายการสำเร็จ"

 

คำถาม : ร้านค้าเราชนะ จะได้รับเงินจากภาครัฐหลังทำรายการวันไหน

คำตอบ : ร้านค้าจะได้รับเงินเข้าบัญชีในวันถัดไป ไม่เว้ยวันหยุดราชการ


คำถาม : ร้านค้าเราชนะ สามารถขอรับป้ายสัญลักษณ์โครงการเราชนะได้ที่ใด

คำตอบ : สามารถขอรับป้ายโครงการเราชนะได้ ณ สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ โดยแสดงแอปฯถุงเงินที่ขึ้นปุ่มเราชนะ ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือ ดาวน์โหลดสัญลักษณ์โครงการฯผ่านช่องทาง www.เราชนะ.com

 

คำถาม : ร้านค้าเราชนะสามารถตรวจสอบรายการรับเงินสิทธิ์อย่างไรบ้าง

คำตอบ : สามารถตรวจสอบได้บนแอปฯถุงเงิน ที่เมนู รายการย้อนหลัง

 

คำถาม : สำหรับการดูรายการขายผ่านสิทธิ์เราชนะของร้านธงฟ้ารับผ่านเครื่อง EDC ที่เข้าร่วมโครงการ จะดูรายการได้จากระบบอะไร ในการตรวจสอบรายการขายที่อาจจะมีติดต่อเข้ามาเพราะแจ้งว่ายอดไม่ตรง

คำตอบ : ติดต่อเบอร์ 02-111-9999 กด 3

 

ที่มา : เว็บไซต์  www.เราชนะ.com

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัพเดทล่าสุด !ร้านค้าประเภทไหนลงทะเบียน www.เราชนะ.com ร่วมโครงการเราชนะได้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเยียวยาเราชนะงวดแรกวันไหน พร้อมวิธีใช้จ่ายผ่านแอป"ถุงเงิน" สรุปม้วนเดียวจบ

ลงทะเบียน www.เราชนะ.com รับสิทธิ์เยียวยา7000บาท ทะลุ 8 ล้านคน เริ่มเปิดตรวจสอบสิทธิ์ 8 ก.พ.นี้

ย้ำ www.เราชนะ.com ลงทะเบียนได้ถึง 12 ก.พ. ไม่จำกัดจำนวนผู้รับสิทธิ์ เงินเยียวยา7000บาท

"ประกันสังคมมาตรา33" นายกฯสั่ง 4 หน่วยงานถกหามาตรการเยียวยา

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend