กทม.ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เพิ่ม 2 แห่ง มีผลวันนี้

03 ก.พ. 2564 เวลา 0:00 น.4.2k

"ผู้ว่าฯอัศวิน" ลงนามคำสั่งปิดสถานที่เพิ่มเติม 2 แห่ง "สถานรับเลี้ยงเด็ก-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน" ในเขตบางบอน ภาษีเจริญ หนองแขม มีผลตั้งแต่ 3 ก.พ.นี้

 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง "สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว" ฉบับที่ 19 มีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ได้มีการประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 30 ม.ค. 2564 นั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 35(1) แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

 

กับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2563 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 ม.ค. 2564 และ(ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 29 ม.ค. 2664 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2564 จึงให้ปิดสถานที่เพิ่มเติม ดังนี้

 

1.สถานรับเลี้ยงเด็ก เฉพาะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางบอน เขตภาษีเจริญ และเขตหนองแขม (ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)

 

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เฉพาะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางบอน เขตภาษีเจริญ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง