กรมชลประทาน พร้อมจ้างงาน"9.4หมื่นคน"ซ่อมบำรุงชลประทาน

30 ม.ค. 2564 เวลา 3:50 น. 182

กรมชลประทานจัดสรรงบ 5.6 พันล้าน จ้างงานเกษตรกร 94,000 คน ขุดลอกคูคลอง-ซ่อมแซม-ปรับปรุงงานชลประทาน เล็งรับสมัครแรงงานคืนถิ่นร่วมโครงการ จากพิษโควิด-19 รับรายได้เฉลี่ยคนละ 13,294 บาท

 

กรมชลประทานจัดสรรงบ 5.6 พันล้าน จ้างงานเกษตรกร 94,000 คน ขุดลอกคูคลอง ซ่อมบำรุงชลประทาน เล็งรับสมัครแรงงานคืนถิ่นร่วมโครงการ จากพิษโควิด-19 รับรายได้เฉลี่ยคนละ 13,294 บาท

    

นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและแรงงาน ที่ถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 กรมชลประทานได้จัดสรรงบประมาณปี 2564  วงเงิน 5,662 ล้านบาท สำหรับจ้างงานเกษตรกรจำนวน 94,000 คน ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยคนละ13,294 บาท เพื่อไปทำงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องจากพระราชดำริ งานก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง และการจัดการคุณภาพน้ำ              
    

ล่าสุดไตรมาส 1 ปี 2564 มีการจ้างงานไปแล้ว 8,237 คน ประมาณ 8.76% ของเป้าหมายที่วางไว้ วงเงินที่จ้างงานประมาณ 109.49 ล้านบาท หรือประมาณ 1.93% ของงบประมาณที่ตั้งไว้ สำหรับหลักเกณฑ์การจ้างงานจะให้กับ 4 กลุ่ม          ดังนี้ คือ 
    

1.เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเกษตรกรในพื้นที่ 2.สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทาน  ในพื้นที่ 3.ประชาชนผู้ใช้แรงงานทั่วไป ในพื้นที่ และ4.หากแรงงานในพื้นที่ไม่พอ ให้พิจารณาจ้างเกษตรกรแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง จากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดและลุ่มน้ำตามลำดับ
    

“กรมชลประทาน จะจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างงานในช่วงฤดูแล้ง ในช่วงที่เกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกได้ ส่วนการระบาดของโควิด-19 อาจส่งผลให้มีคนตกงานจำนวนมาก มีแรงงานเกษตรกรที่เข้าไปรับจ้างในกรุงเทพฯ  หรือเมืองอุตสาหกรรม ที่มีการหยุดงานหรือโรงงานปิดกิจการ ร้านอาหารไม่สามารถเปิดได้ตามปกติ ทางกรมชลประทานก็จะประกาศเชิญชวนให้เข้ามาร่วมทำงานด้วยกัน หากคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ ก็พร้อมรับเข้าทำงาน” นายทวีศักดิ์ กล่าว
  นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน    

กรมชลประทาน พร้อมจ้างงาน"9.4หมื่นคน"ซ่อมบำรุงชลประทาน

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการการจ้างงานเพื่อจ้างเกษตรกรประจำปี 2563 ภายใต้งบประมาณ 4,498 ล้านบาท จ้างแรงงานวงเงิน 2,713 ล้านบาท หรือ 60% ของงบประมาณที่ตั้งไว้ แต่จ้างเกษตรกรทำงานได้ประมาณ 91,159 คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือประมาณ 103% ของเป้าหมายที่วางไว้ที่จำนวน 88,838 คน แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี วงเงิน 4,248 ล้านบาท เป้าหมายจ้างเกษตรกรทำงานได้ 81,538 คน และงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2563 วงเงิน 250 ล้านบาทเป้าหมายจ้างเกษตรกรทำงานได้ 7,300 คน
    

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจ้างทำงานกับกรมชลประทาน เฉลี่ยมีรายได้ประมาณคนละ 29,770 บาท สำนักชลประทานที่มีการจ้างงาน มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ สำนักชลประทานที่ 7 จ้างงานจำนวน 14,761 คน  สำนักชลประทานที่ 5 จ้างงานจำนวน 9,161 คน  และสำนักชลประทานที่ 8 จ้างงาน จำนวน 8,148 คน โดยหลักเกณฑ์การจ้างงานยังยึดเกณฑ์เดิมเหมือนทุกปี คือจ้างเกษตรกรในพื้นที่ หากไม่มีเกษตรกรร่วมโครงการ ก็ให้พิจารณาจ้างเกษตรกรแรงานในพื้นที่ใกล้เคียง จากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดและลุ่มน้ำ ตามลำดับ
    

สำหรับจังหวัดที่มีการจ้างแรงงานเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุง งานชลประทาน ขุดลอกคูคลอง มากที่สุด 3 อันดับได้แก่ จังหวัดอุบลราธานี จ้างแรงงานจำนวน 5,781 คน จังหวัดเชียงใหม่จ้างแรงงานจำนวน 5,377 คน และจังหวัดสกลนคร จ้างแรงงาน 3,938 คน ตามลำดับ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัดฉีดแล้ว 1.4 แสนล้าน ศก.เริ่มฟื้น จ้างงาน 4.3 แสนคน

ดูชัดๆ "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" จ้างงาน 60,000 อัตรา ค่าจ้างเท่าไหร่ จ้างใครบ้าง

จ้างงานเด็กจบใหม่ เพิ่มช่องทางผ่านโมบายแอป ยื่นเอกสารครบ-อนุมัติไว

ต่อยอด เราไม่ทิ้งกัน-เยียวยาเกษตรกร ฉีดเงินกู้ 4 แสนล้าน จ้างงานทั่วประเทศ