"คนละครึ่ง"ลงทะเบียนเฟส 2 เสร็จ ตรวจสอบ 7 เงื่อนไข 3 ข้อห้ามใช้สิทธิด่วน

16 ธ.ค. 2563 เวลา 7:00 น.74.5k

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 เสร็จ อย่าลืมตรวจสอบ 7 เงื่อนไข 3 ข้อห้ามสำคัญ หากฝ่าฝืนต้องคืนเงินภายใน 7 วัน

16 ธันวาคม 2563 โครงการคนละครึ่ง หนึ่งในนโยบายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม เปิดให้ประชาชน 5 ล้านคนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 2 อย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้(16 ธ.ค. 63) เมื่อเวลา 06.00 น.

 

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการใช้สิทธิคนละครึ่ง เฟส 2 ฐานเศรษฐกิจ จึงได้สรุป 7 เงื่อนไขสำคัญในการใช้สิทธิของประชาชน และ 3 ข้อห้ามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งต้องปฏิบัติตามอย่างแคร่ครัด ใน www.คนละครึ่ง.com ก่อนลงทะเบียนดังนี้

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ "คนละครึ่ง เฟส 2" ของประชาชน

1. รัฐช่วยจ่าย 50%

2. ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง

3. จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง”  ไม่เกิน 3,500 บาท ตลอดโครงการ

4. ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน

5. ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น สามารถค้นหาร้านค้าได้ ที่นี่

6. ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้

7. ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ

 

3 ข้อห้ามใช้สิทธิ "คนละครึ่งเฟส 2"

1. ห้ามนำเงินที่ได้จากคนละครึ่งไปซื้อ สลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบ และบริการต่างๆ

2. ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการ หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ

3. หากผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำดังกล่าว โดยชดใช้ความเสียหายผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

แท็กที่เกี่ยวข้อง