กทม.เปิดแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

17 พ.ย. 2563 เวลา 23:00 น.439

เตรียมรับมือเต็มที่ ! กรุงเทพมหานคร ผนึก 23 หน่วยงานร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เบื้องต้นได้ข้อสรุป 4 ระยะ ตามสถานการณ์ฝุ่นละอองในระดับต่างๆ

ภายหลังจากที่กรุงเทพมหานคร ได้เชิญอาจารย์ และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่มีชื่อเสียงมาร่วมให้องค์ความรู้เพื่อนำไปประกอบการจัดเตรียมแผนการทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ โดยเบื้องต้นได้กำหนดแผนปฏิบัติการฝุ่น 3 ระดับ (4 ระยะ ) ประกอบไปด้วย 

 

แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2564

แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2564 เริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 63 – 28 ก.พ. 64 แบ่งออกเป็นระยะตามสถานการณ์ฝุ่น เริ่มตั้งแต่


มาตรการสำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองไม่เกิน 50 มค.ก./ลบ.ม. จะดำเนินการห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปเข้าพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น.  การกำกับดูแลสถานที่ก่อสร้าง บริการตรวจเช็คควันดำเครื่องยนต์ฟรี ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมในการปล่อยควันดำ


การล้างถนน กวดขัน ตรวจตราไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง งดกิจกรรมกลางแจ้งของเด็กเล็กและประชาสัมพันธ์ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่น 50 สำนักงานเขตและสวนสาธารณะ 20 แห่งทั่วกรุง 


เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคารสูง เปิดสายด่วน 1584 เพื่อแจ้งเบาะแสรถควันดำ และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้บริการติดตามคุณภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชัน 
 

แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2564

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดแผนสกัดฝุ่นละออง PM2.5

ครม.ถก 12 มาตรการรับมือฝุ่น PM2.5 -เคาะค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์บ้านฉาง


มาตรการสำหรับสถานการณ์ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กระหว่าง 50-75 มค.ก./ลบ.ม. จะดำเนินการปิดการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งละไม่เกิน 3 วัน การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดในการเผา การงดกิจกรรมก่อสร้างทุกประเภทที่เกิดฝุ่น การห้ามจอดรถริมถนนในถนนหลัก รอง 


การจัดให้มีSafe Zone ในทุกโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กสังกัดกรุงเทพมหานคร เก็บขยะมูลฝอยให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 04.00 น. และการออกหน่วยบริการสาธารณสุขและหน่วยบริการเคลื่อนที่ กทม.

 

แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2564

 

มาตรการสำหรับสถานการณ์ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 76 มค.ก./ลบ.ม. จะดำเนินการสั่งหยุดการก่อสร้างรถไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 5-7 วัน ปิดการเรียนการสอนครั้งละไม่เกิน 15 วัน ให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครเหลื่อมเวลาการทำงานและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ใช้มาตรการจับปรับจอดรถไม่ดับเครื่อง และประสานให้หน่วยงานราชการใช้ระบบขนส่งมวลชน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำผิดในการเผา การตรวจวัดควันดำรถโดยสารไม่ประจำทางทุกคัน

แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2564

 

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครจะดำเนินการมาตรการระยะยาว ได้แก่ การปลูกป่าเป็น Buffer Zone การเร่งออกกฎกระทรวงให้รถยนต์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควันดำวิ่งได้เท่านั้น การพัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมกล้องตรวจวัดควันดำ และการรณรงค์ให้ภาคเกษตรปลอดการเผา 
การกำหนดให้รถโดยสารขนาดใหญ่ที่เข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องปลอดเขม่าควัน การผลักดันผู้ประกอบการผลิตน้ำมันดีเซลลดก๊าซกำมะถัน ส่งเสริมสถานจำหน่ายน้ำมัน Euro 5 และเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากฝุ่นละออง PM2.5
 

 

แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2564

ถือเป็นมาตรการที่กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมการไว้ ขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครจะยังคงมาตรการการฉีดพ่นน้ำล้างต้นไม้ การล้างถนนและการฉีดพ่นละอองจากอาคารสูงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการฉีดพ่นน้ำล้างต้นไม้จะช่วยให้ฝุ่นละอองที่ลอยในอากาศถูกดักจับโดยต้นไม้ 


การล้างใบไม้จะช่วยให้ดักจับฝุ่นได้เพิ่มขึ้น การล้างพื้นถนนจะช่วยให้ฝุ่นที่ตกลงบนถนนถูกจับกับน้ำไม่ฟุ้งกระจายและส่งผลกระทบต่อประชาชนที่เดินสัญจรไปมา และการฉีดน้ำบนอาคารสูงจะช่วยให้ฝุ่นละอองโดยรอบอาคารโดนจับเปรียบเสมือนเครื่องกรองอากาศชั้นหนึ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในอาคาร

 

ที่มา:เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang

แท็กที่เกี่ยวข้อง