FTREIT ปลื้ม ยอดจองหุ้นกู้ทะลุเป้า 3 เท่า

25 มิ.ย. 2564 เวลา 12:59 น.228

FTREIT ปลื้มหนัก หุ้นกู้ยังฮอต เปิดขายวงเงิน 2,500 ล้านบาท พบยอดจองทะลัก 3 เท่า นำเงินชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 74 ส่งผลต้นทุนลดลง อายุหนี้เพิ่มขึ้น

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FIRM  ในฐานะผู้จัดกา รกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT  กองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของไทย ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้นกว่า 44,000 ล้านบาท เปิดเผยว่า FTREIT ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 2,500 ล้านบาทให้กับ นักลงทุนสถาบัน โดยมีแรงจองซื้อสูงกว่าจำนวนที่เสนอขายมากกว่า 3 เท่า

พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ FRIM

 

สำหรับหุ้นกู้ของ FTREIT ที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ชุดคือ ชุดที่ 1 จำนวน 850 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.69%ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567  ชุดที่ 2 จำนวน 700 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.54%ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569  ชุดที่ 3 จำนวน 700 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 และ ชุดที่ 4 จำนวน 250 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.97% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร และหุ้นกู้ชุดปัจจุบันที่ระดับ A แนวโน้มคงที่ บริษัทฯ ได้นำเงินที่ได้จากการออก และเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1,800 ล้านบาท และชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วนจำนวน 700 ล้านบาท

“แม้ปัจจุบันภาคธุรกิจจะเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 แต่หุ้นกู้ FTREIT ก็ยังได้รับยอดจองเกินกว่าจำนวนที่ออกและเสนอขายหลายเท่า นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และตอกย้ำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพในการเติบโตของกองทรัสต์ FTREIT  โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะทำให้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของกองทรัสต์ลดลง และ อายุหนี้เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเพิ่มขึ้น” นายพีระพัฒน์กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง