สงร.เปิดเว็บไซต์รวม “มาตรการช่วยเหลือการเงิน” จาก 8 แบงก์รัฐ

27 เม.ย. 2564 เวลา 3:18 น. 5.2k

สงร. เปิดเว็บไซต์ www.gfa.or.th รวมมาตรการช่วยเหลือการเงินพร้อมช่องทางส่งคำถามถึง 8 สถาบันการเงินของรัฐ หวังให้ประชาชนค้นหาข้อมูลบนโลกออนไลน์ง่ายยิ่งขึ้น

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้พัฒนาเว็บไซต์  www.gfa.or.th ซึ่งรวบรวมข้อมูลและมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ของ 8 แบงก์รัฐ ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ธอส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(ธสน.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ธอท.)  และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  เพื่อเป็นช่องทางการสืบค้นข้อมูลของประชาชนบนโลกออนไลน์ได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น  หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่าประชาชนมีการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เนต  จำนวนกว่า  47.5 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เนต 71% ของคนไทย  66.4 ล้านคน  เติบโตกว่า 150%

ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส.

โดยเว็บไซต์ www.gfa.or.th จัดวางรูปแบบเว็บไซต์ให้มีดีไซน์สวยงาม ทันสมัย  และหัวข้อที่กระชับ อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน โดยแบ่งเป็น  6 เมนูหลัก ประกอบด้วย  

1.เมนู  “เกี่ยวกับสมาคม” 

2.เมนู  “สมาชิก” ประกอบด้วย รายละเอียดของสมาชิกสามัญทั้งประเภทสถาบันการเงินและประเภทบุคคล รวมทั้งสมาชิกกิตติมศักดิ์

3. เมนู “มาตรการช่วยเหลือ” เป็นการรวบรวมมาตรการด้านการเงินที่สถาบันการเงินของรัฐได้ออกมาเพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งต่อไปหากมีมาตรการ หรือนโยบายภาครัฐเพิ่มเติมก็จะนำข้อมูลมาเผยแพร่ในส่วนนี้  

 4. เมนู “ผลการดำเนินงาน” เป็นการแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐในแต่ละปีที่ผ่านมา รวมถึงผลการดำเนินงานด้านการเงิน  

5. เมนู “ข่าวประชาสัมพันธ์” เป็นการรวบรวมข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม และข่าวสารของสถาบันการเงินสมาชิกที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไป  

6. เมนู “ติดต่อเรา” เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกับประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมฯ และสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นสมาชิก โดยสามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทางสมาคมฯ จะเป็นตัวกลางในการประสานกับสถาบันการเงินสมาชิกเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบต่อไป 

นอกจากนี้  สมาคมฯ ยังได้รวบรวม   “คำถามที่พบบ่อย” เพื่อเป็นแนวคำตอบสำหรับประชาชนที่ต้องการทราบข้อมูลการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของแต่ละสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการติดต่อสมาคมฯสามารถติดต่อได้ที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2202-1868,  0-2202-1961 หรือ E-mail [email protected]