"คนละครึ่ง"เฟส 3 ขยายสิทธิมีลุ้น30 ล้านคน แง้มเงื่อนไขมีอะไรบ้าง เช็กที่นี่

06 มีนาคม 2564

ขยายสิทธิ"คนละครึ่ง"เฟส 3 คลังแง้มมีลุ้น 30 ล้านคน เพิ่มเงินสูงกว่าเฟส2 ดึงกลุ่ม"ช้อปดีมีคืน"ร่วมด้วย พร้อมปรับเงื่อนไขการใช้จ่ายครอบคลุมค่าสินค้า-บริการ -ขนส่งสาธารณะ  

 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงคลัง เปิดเผยว่า​ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงความเป็นไปได้ในการขยายโครงการ"คนละครึ่ง"ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคมนี้ โดยจะขยายต่อเฟส 3 ซึ่ง​คลังกำลังพิจารณาว่า​ คนที่สมควรได้รับสิทธิ์ ควรอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่ หรือผู้ได้รับสิทธิเดิม 15 ล้านคน จะให้ได้สิทธิความช่วยเหลือต่อเนื่องอัตโนมัติ หรือเปิดลงทะเบียนใหม่ รวมถึงอาจจะเปิดให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ"ช้อปดีมีคืน"ในปีที่แล้วเข้าร่วมโครงการฯด้วย ตลอดจนวงเงินที่จะให้ต่อรายควรเป็นเท่าไหร่  โดยหากต้องการทั้ง 30 ล้านคนเท่ากับโครงการเราชนะ ต้องใช้เงินเท่าไร และมีเงินเพียงพอหรือไม่​ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้สรุปว่า จำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์นั้นเป็นจำนวนเท่าใด

เบื้องต้นคาดว่าการดำเนินโครงการในเฟสที่ 3 อาจจะให้วงเงินช่วยเหลือประชาชนมากกว่าเฟสที่ 2 ที่รัฐบาลเติมเงินเพิ่มให้คนละ 500 บาท แต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะเป็นสัดส่วนเท่าใด เพราะหากจะช่วยเหลือคนละ 3,000-3,500 บาท นาน 3 เดือน ก็ต้องพิจารณางบประมาณที่เหลืออยู่ด้วยว่ามีเพียงพอหรือไม่ ซึ่งขณะนี้งบประมาณที่นำมาใช้เงินเยียวยาประชาชน 550,000 ล้านบาท จากกรอบวงเงินกู้ใช้ไปเกือบหมดแล้ว

 

สำหรับความแตกต่างของโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3" จะต่างจาก "คนละครึ่ง" เฟสแรกและเฟส 2 กล่าวคือในเฟส 3 รัฐจะปรับเงื่อนไขให้ใช้จ่ายได้ ทั้งเพื่อซื้อสินค้าและบริการได้ด้วย เช่น การจ่ายเพื่อค่าขนส่งสาธารณะ ส่วนความจำเป็นที่ต้องเดินหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เพราะรัฐต้องการเห็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงของการฟื้นฟู ซึ่งโครงการคนละครึ่ง ถือเป็นโครงการที่กระจายไปทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการแล้วเกือบ 2 ล้านราย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่าย” นายกฤษฎา กล่าว

ส่วนแหล่งเงินที่จะใช้ในโครงการเฟสที่ 3 นี้จะมาจาก พ.ร.ก. เงินกู้ 1 ล้านล้านหรือไม่นั้น​ นายกฤษฎา กล่าวว่า กระทรวงการคลังกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ปัจจุบัน เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท นั้น ในส่วนของที่ใช้เยียวยาประชาชาชน 5.55 แสนล้านบาท ใกล้จะหมดแล้ว ,ส่วนที่กันไว้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กันไว้ 4 แสนล้านบาท ปัจจุบัน เหลืออยู่ราว 2 แสนล้านบาท ซึ่งสามารถโยกมาใช้ในโครงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ,ส่วนเงินที่กันไว้เพื่อการสาธารณสุข 4.5 หมื่นล้านบาทนั้น ปัจจุบันได้ใช้ออกไปเพียงเล็กน้อย

 

อนึ่งโครงการ"คนละครึ่ง" ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้งบประมาณราว 52,500 ล้านบาท ในการช่วยเหลือโดยให้วงเงินใช้จ่ายรายละ 3,500 บาทจำนวน 15 ล้านคน (จำนวนนี้เป็นโครงการคนละครึ่งในเฟส 2 วงเงิน 22,500 ล้านบาท ซึ่งจ่ายให้ประชาชน 5 ล้านคนรายละ 3,500 บาท และเพิ่มเติมให้เฟส1 อีกรายละ 500บาท โดยโครงการจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2564 นี้ )

ข่าวที่เกี่ยวข้อง