“คนละครึ่ง" เฟส 2 ครม.เคาะเงื่อนไขอย่างเป็นทางการวันนี้ 8 ธ.ค.

07 ธ.ค. 2563 เวลา 22:00 น.11.3k

คลังชงครม.อนุมติ “คนละครึ่ง" เฟส2 กรอบวงเงิน 22,500 ล้านบาท ให้สิทธิ์ประชาชน 5 ล้านคนลงทะเบียนรับเงิน 3,500 บาท 16 ธ.ค.นี้ พร้อมเติมเงินคนได้สิทธิเฟส 1 เพิ่มอีกคนละ 500 บาท หลังกดยืนยันสิทธิ์ เริ่ม 1 ม.ค. ถึง 31 มี.ค. 2564

8 ธันวาคม 2563 ความคืบหน้าการดำเนินโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 (เฟส 2) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้(8 ธ.ค.)อนุมัติรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง เฟส2 ในกรอบวงเงินรวม 22,500 ล้านบาท จากนั้นจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เพิ่มเติมอีก 5 ล้านสิทธิ์ และให้ประชาชนที่ลงทะเบียนในเฟส 1 ไปแล้ว 10 ล้านคน ที่เคยได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 3,000 บาท  กดยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯเฟส 2 เพื่อรับเงินเพิ่มเติมอีกคนละ 500 บาท

งบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ครั้งนี้จะมาจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 แบ่งเป็น วงเงินที่รัฐบาลจะใช้สำหรับสนับสนุนผู้ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 2 เพิ่มเติมอีก 5 ล้านราย รายละ 3,500 บาท คิดเป็นวงเงินรวม 17,500 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้ประชาชนที่ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่ง เฟส 1 ไปแล้ว 10 ล้านคน อีกคนละ 500 บาท วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท

 

สำหรับรายละเอียดการดำเนินโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 นั้น กระทรวงการคลังได้กำหนดให้ผู้ลงทะเบียนได้รับวงเงินการใช้สิทธิ์จำนวน 3,500 บาท เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ในวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่ง เฟส 1 ไปแล้ว 10 ล้านคน ที่เคยได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 3,000 บาท  ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 จะมีปุ่มบนเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ให้กดยืนยันสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการในเฟส 2 โดยรัฐบาลจะโอนเงินสมทบเพิ่มให้อีกคนละ 500  บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2564 จากเดิมที่ได้รับ 3,000 บาท ก็จะได้เพิ่มเป็น 3,500 บาท และสามารถใช้เงินจำนวนนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 หากยอดเงินที่ใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่ง เฟส 1 ยังมีวงเงินเหลือจะถูกนำไปสมทบใน เฟส 2 ทันที ดังนั้น ผู้ที่ร่วมโครงการไม่ต้องรีบใช้เงินให้หมด

 

นอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการคนละครึ่งระยะที่ 1 จากการไม่ใช้สิทธิในระยะเวลาที่กำหนด สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ได้เช่นกัน

 

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ของโครงการ คนละครึ่ง เฟส 2 จะเป็นไปตามเกณฑ์ คนละครึ่งเฟส 1 ทั้งคุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง วิธีการลงทะเบียน การยืนยันตัวตน และการใช้จ่าย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สรุป "คนละครึ่งเฟส2" วิธีลงทะเบียน ต่อสิทธิ์เฟส 1 ยืนยันตัวตนแอป “เป๋าตัง”แบบม้วนเดียวจบ

แท็กที่เกี่ยวข้อง