ลูกค้าธอส.แห่ร่วมมาตรการโควิด-19 รอบใหม่เกือบ 1.2 แสนล้าน

02 มี.ค. 2564 เวลา 12:22 น.580

ลูกค้าธอส. เข้ามาตรการโควิด-19 ระลอกใหม่ เกือบ 1.2 แสนล้านบาท พร้อมเปิดลงทะเบียนลูกค้าเดิมในมาตรการ 2 เป็นการเฉพาะ ให้ได้รับความช่วยเหลือต่อถึงสิ้นปี 64

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เปิดเผยว่า หลังจากธอส.ทำ “โครงการ ธอส.รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564” ใน 4 มาตรการ (M9-M12) โดยลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย)  นานสูงสุด 6 เดือน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ หลังครบกำหนดระยะแรกที่เปิดให้ลงทะเบียน พบว่า มีลูกค้าแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการแล้ว 3 มาตรการจาก 4 มาตรการ รวมทั้งสิ้น 123,985 บัญชี เงินต้นคงเหลือรวม 119,878 ล้านบาท

ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส.

ทั้งนี้แบ่งเป็น มาตรการที่ 9 สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมหรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือของ ธอส. 105,469 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 98,210 ล้านบาท มาตรการที่ 10 สำหรับลูกหนี้สถานะ NPLและลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ 5,186 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 5,053 ล้านบาท มาตรการที่ 11 สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของ ธอส. 13,156 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 15,749 ล้านบาท และมาตรการที่ 12 สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อประเภทแฟลต  174 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 866 ล้านบาท

ธอส.รวมไทย สร้างชาติ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือตาม “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” มาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้น และชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม และ 30 เมษายน 2564 ธนาคารจึงเปิดให้ลูกค้าที่อยู่ในมาตรการดังกล่าว 49,700 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 48,500 ล้านบาท หากยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19 สามารถลงทะเบียนเป็นการเฉพาะ เพื่อแจ้งความประสงค์ในการ “ขยาย” ความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนพร้อมกับ Upload หลักฐานยืนยันว่ามีผลกระทบทางรายได้ผ่าน  Application : GHB ALL ระหว่างวันที่ 1- 29 มีนาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์(Call Center) โทร 0-2645-9000, www.ghbank.co.th, Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ Application : GHB ALL

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

แท็กที่เกี่ยวข้อง