แบงก์เบิก 28,000 ล้าน รับตรุษจีน ลดลง 6% จากปีก่อน

05 ก.พ. 2564 เวลา 4:30 น. 365

ธปท.คาด แบงก์เบิกเงิน 28,000 ล้านบาท รองรับเบิกจ่ายช่วงตรุษจีน ลดลงจากปีก่อน 6% เหตุประชาชนยังกังวลการใช้จ่าย ท่องเที่ยวยังชะลอ แถมโอนเงินออนไลน์เพิ่ม

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งความต้องการใช้ธนบัตรของธปท.ประชาชนอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกตินั้น  

 

ธปท.ได้พิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณ์โควิด-19  ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชน โดยประมาณการว่า ธนาคารพาณิชย์จะมีการเบิกจ่ายธนบัตรจากธปท.ในช่วงสองสัปดาห์ก่อนเทศกาลตรุษจีนเพิ่มขึ้นจากการเบิกจ่ายปกติเป็นมูลค่าสุทธิประมาณ 28,000 ล้านบาท ซึ่งลดลงประมาณ 6% จากปีก่อน 
เนื่องจากประชาชนยังมีความกังวลในการใช้จ่าย ประกอบกับภาคการท่องเที่ยวที่ยังชะลอตัว รวมถึงแนวโน้มการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มสูงขึ้น 

สมบูรณ์ จิตเป็นธม

ทั้งนี้ ธปท. ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการไว้อย่างเพียงพอ

แท็กที่เกี่ยวข้อง