เยียวยาโควิดรอบ 2 ย้ำอีกรอบคลังขยายมาตรการสินเชื่อ"เสริมพลังฐากราก" อีก 6 เดือน

13 ม.ค. 2564 เวลา 3:10 น.1.2k

ขยายมาตรการสินเชื่อเยียวยาโควิด-19 "สินเชื่อเสริมพลังฐากราก-เพื่ออาชีพอิสระ"ธนาคารออมสิน ออกไปอีก 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายนนี้

 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 12 มกราคม ได้อนุมัติขยายระยะเวลามาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19  ซึ่งเป็นมาตรการด้านสินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1.ขยายระยะเวลาการขอสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) วงเงิน 5,000 ล้านบาท จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ซึ่งเป็นการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงผู้นำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาประเทศ 

 

2.ขยายระยะเวลาการขอสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของธนาคารออมสิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) วงเงิน 20,000 ล้านบาท จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นการปล่อยสินเชื่อให้แก่ประชาชนที่มีอาชีพอิสระไม่มีรายได้ประจำหรือเกษตรกรรายย่อย 

 

3.ขยายระยะเวลาการขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากของธนาคารออมสิน วงเงิน 10,000 ล้านบาท จากเดิมที่สิ้นสุด 30 ธันวาคม 2563 ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ซึ่งเป็นการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำ รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และภัยธรรมชาติ

 

"คนละครึ่ง"เตรียมพร้อมก่อนเปิด"รอบเก็บตก" กว่า1 ล้านสิทธิ์ 20 ม.ค.นี้

สรุป มาตรการแก้หนี้รายย่อย เยียวยาโควิดรอบ 2 ล่าสุด

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง