คนละครึ่งรอบ2 เคาะวันลงทะเบียนแล้ว

05 พ.ย. 2563 เวลา 5:10 น.96.7k

คนละครึ่งรอบ2 เคาะวันลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมใครยังไม่ได้ลงทะเบียน เตรียมให้พร้อม 10 พ.ย. เปิดลงทะเบียนกลุ่มตกหล่น

วันที่ 5 พ.ย.  ในที่สุด คนละครี่งรอบ2 กระทรวงการคลังได้กำหนดวันลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง บนเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com สำกลุ่มตกหล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนละครึ่งรอบ2 ลงทะเบียนรอบไม่เกิน 6 พ.ย.รู้ผลเก็บตกกลุ่มตกหล่น

คนละครึ่ง เตือนครั้งสุดท้ายวันนี้ใครได้สิทธิก่อน 23 ต.ค.ยังไม่ใช้จ่ายก่อน 5 ทุ่ม ถูกตัดสิทธิแน่นอน

คนละครึ่ง จ่อเชือด 3ร้านค้า กระทรวงการคลังร้อง ปอศ.สอบโกงเงิน

คนละครึ่ง ใครได้สิทธิแล้วยังไม่ใช้ รีบด่วน! เหลืออีกสองวันเท่านั้นก่อนถูกระงับ

คนละครึ่ง กรุงไทยแนะเคล็ดลับ เปิด 3 ช่องทางเติมเงินง่ายๆเข้า “G-Wallet”

 

ความคืบหน้าในเรื่อง คนละครึ่งรอบ2 นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย รองประธานกรรมการธนาคาร และ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย ได้ออกมาเปิดเผยว่า คนละครึ่งรอบ2 เปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ในวันที่ 10 พ.ย. นี้ ซึ่งขณะนี้ทางธนาคการกรุงไทยอยู่ระการตรวจสอบข้อมูลสำหรับกลุ่มตกหล่น

สำหรับเป้าหมาย โครงการคนละครึ่ง ทางรัฐบาลต้องการให้เงินถึงมือประชาชนและร้านค้าอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ต้องการให้มีการกระทำผิดเงื่อนไขซึ่งในขณะนี้ธนาคากรกรุงไทยได้ยกระดับการตรวจสอบการใช้เงินโครงการคนละครึ่งสำหรับประชาชน และ ร้านค้าเพิ่มเติม อย่างเข้มข้นอีกด้วย

 

 

อย่างไรก็ตามวันนี้ (5 พ.ย.)   เป็นวันสุดท้ายสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com   ได้สิทธิก่อนวันที่ 23 ต.ค. หลังได้รับ SMS แล้วยังไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน หรือภายในวันที่ 5 พ.ย. ก่อนเวลา 23.00 น. กระทรวงการคลังจะดำเนินการตัดสิทธิทันทีและไม่สามารถกลับเข้ามาลงทะเบียนใน โครงการคนละครึ่ง อีกได้ ความคืบหน้าในเรื่องนี้ นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ย้ำกันอีกครั้ง สำหรับผู้ ลงทะเบียนคนละครึ่ง ก่อนวันที่ 23 ต.ค. 2563 และได้รับ SMS ยืนยันสิทธิแล้ว ขอให้ติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวตน และใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ภายในวันที่ 5 พ.ย. นี้ โดยเมื่อเติมเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ตามต้องการ เข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ก็จะสามารถใช้สิทธิซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563

โครงการคนละครึ่ง  รัฐร่วมจ่ายผ่านฝ่ายผู้ซื้อ 50%

โดยไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท/คน ตลอดโครงการ

 

วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น

 

วิธีดำเนินโครงการ

ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตามวันและเวลาที่กำหนด

  • เมื่อลงทะเบียนผ่านแล้ว ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน ดังนี้

ประชาชน ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อใช้จ่าย

ร้านค้า ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระเงินจากการขายสินค้า

ประชาชนจะต้องใช้จ่ายเงิน ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ

ภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ

 

ระยะเวลาดำเนินการ

  • ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 (3 เดือน)

 

กำหนดการลงทะเบียน

  • ร้านค้า เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น.
  • ประชาชน เริ่ม 16 ตุลาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น. ขณะนี้ (วันที่ 28 ต.ค.) โครงการคนละครึ่งมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเต็ม 10 ล้านคนแล้ว กระทรวงการคลังจะนำยอดผู้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้ใช้สิทธิภายใน 14 วัน มาเปิดลงทะเบียนรอบใหม่หลังวันที่ 10 พ.ย. 63 เป็นต้นไป ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมียอดเท่าไร แต่จะยังไม่มีการขยายสิทธิลงทะเบียนให้เกินกว่า 10 ล้านคน
  • ช่วงระยะเวลาใช้จ่าย 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น.

 

คุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียน

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 

สัญชาติไทย

  • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แท็กที่เกี่ยวข้อง