"คนละครึ่ง"เหลือสิทธิไม่ถึง 1 ล้าน ลงทะเบียนด่วน www.คนละครึ่ง.com

26 ต.ค. 2563 เวลา 18:00 น.162.1k

รีบเลย! โครงการ "คนละครึ่ง" www.คนละครึ่ง.com เหลือสิทธิให้ลงทะเบียน 9 แสนคน ด้านรัฐฯเผยข้อมูล 3 วันแรกมียอดใช้จ่ายแล้วกว่า 500 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประชาชนใช้สิทธิในร้านธงฟ้ามากที่สุด

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 21.00 น. ข้อมูลจากโครงการ "คนละครึ่ง" หรือ www.คนละครึ่ง.com  พบว่าเหลือสิทธิสำหรับให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 9.3 แสนสิทธิ ซึ่งหากตัวเลขครบ  10 ล้านคนเมื่อไรก็จะปิดลงทะเบียนทันที 


โดยประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสามารถคลิกเข้าไปลงทะเบียนที่ www.คนละครึ่ง.com เช่นเดียวกับร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการก็สามารถคลิกเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้เลย


สำหรับการลงทะเบียนสามารถคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com  ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.  เมื่อลงทะเบียนเสร็จให้รอรับ SMS ยืนยันสิทธิ หลังจากนั้นติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตนเรียบร้อย และจะต้องใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ หรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก 

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดเผยข้อมูล ณ ช่วงเที่ยงวันของวันที่ 26 ตุลาคม 2563 พบว่า มีร้านค้าร่วมโครงการกว่า 3.5 แสนร้านค้า  มีผู้ใช้สิทธิแล้ว 1,245,528 คน ยอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 502.9 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 259.4 ล้านบาท และรัฐช่วยจ่ายอีก 243.5 ล้านบาท โดยมียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 234 บาทต่อครั้ง 


ขณะที่การใช้จ่ายมากที่สุด ได้แก่ ร้านธงฟ้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป และร้าน OTOP โดยใช้จ่ายครบทุกจังหวัด ซึ่งจังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช และสงขลา
 

อนึ่งโครงการ "คนละครึ่ง" มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ 50 % โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท


โดยการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และจะช่วยเติมกำลังซื้อของประชาชน เพื่อให้มีการใช้จ่ายหมุนเวียนไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างต่อเนื่อง เป็นเงิน 60,000 ล้านบาท  อย่างไรก็ดีโครงการดังกล่าวมีข้อห้ามในการซื้อสินค้า 4 ประเภท ดังนี้ ล็อตเตอรี, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ,ยาสูบ ,การบริการ

แท็กที่เกี่ยวข้อง