ฟื้น "ชิมช้อปใช้" 15 ล้านคนรอรับสิทธิ์​

02 ก.ย. 2563 | 06:31 น.

กระทรวงการคลัง ออกมาตรการฟื้นโครงการชิมช้อปใช้ เพื่อช่วยลดค้าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการรายย่อย หาบเร่ และ แผงลอย

จากกรณีที่ภาคเอกชน อันได้แก่ ประธานการกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  , ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย , ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย , ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย , ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ , ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบรายย่อ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมไปถึงฟื้นฟูโครงการ ชิมช้อปใช้ ภายใต้ชื่อมาตรการคนละครึ่ง

 

ความคืบหน้าล่าสุด (2 ก.ย.) นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) แถลงผลการประชุม “ศบศ.” หรือ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ทำเนียบรัฐบาลว่า โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ชิมช้อปใช้นำเสนอโดยกระทรวงการคลังซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน ส่งเสริมการบริโภค และช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไปที่ครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย

 

กระทรวงการคลังจะสนับสนุนดังนี้

  • ให้เงินสนับสนุนการใช้จ่ายคนละไม่เกิน 3,000 บาท 
  • รัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่ายร้อยละ 50
  • จำกัดการใช้จ่ายต่อคนตลอดโครงการ
  •  กลุ่มเป้าหมายของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวนประมาณ 15 ล้านคน
  • กลุ่มร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการจะมุ่งเน้นไปที่ร้านค้ารายย่อยทั่วไปครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ประมาณ 80,000 ร้านค้า
  •  ทำธุรกรรมการเงินผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล

นอกจากนี้ ศบศ. ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อนำเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเดือนตุลาคม

ก่อนหน้านี้โครงการ ชิมช้อปใช้   สำหรับเฟสแรกเปิดให้ประชาชนลงสมัครในโครงการชิม ช้อป ใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน-15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าเปิดให้ลงทะเบียนผ่านไปเพียง 13 วัน โครงการครบจำนวน 10 ล้านคน (เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม)ใช้เงินทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศบศ. เคาะฟื้น ชิม ช้อป ใช้

ดัน‘ชิม ช้อป ใช้’ ปลุกกำลังซื้อ

เอกชนเสนอฟื้น "ชิม ช้อป ใช้" กระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อนธุรกิจหมดสายป่าน

ปลุกเชื่อมั่น ดึงรัฐวิสาหกิจฉีดแสนล้าน