"ธอส." ขยายเวลา "พักชำระหนี้" ทั้งเงินต้น-ดอกเบี้ย ต่ออีกถึงสิ้นตุลา

11 ก.ค. 2563 เวลา 6:04 น.3.1k

ธอส. ออก "มาตรการที่ 8.5" ขยายเวลาพักชำระหนี้ เงินต้น-ดอกเบี้ยต่ออีก 3 เดือน ถึง 31 ต.ค.63 ให้ลูกค้าที่ยังได้รับผลกระทบโควิด-19 แล้วยังไม่มีรายได้ ตามมาตรการที่ 5 โครงการธอส.ช่วยคนไทยฯ แนะแจ้งความประสงค์ขยายเวลาเข้าโครงการได้

         นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ ที่มี 8 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะมาตรการที่ 5 การพักชำระหนี้เงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือน สำหรับกลุ่มลูกค้าทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท 

           อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบเพิ่มเติมให้กับลูกค้าที่เข้ามาตรการที่ 5 ซึ่งได้ยอมรับข้อตกลงของมาตรการไปแล้ว หากรายได้ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือไม่มีความสามารถที่จะกลับมาผ่อนชำระหนี้ได้ตามปกติ ธอส.ได้เปิดให้ขอเข้ามาตรการที่ 8.5 ในการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย ผ่านApplication GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. - 29 ส.ค. 2563  โดยแบ่งเป็น กรณีลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ให้แจ้งขอเข้าโครงการใหม่ จะได้พักชำระได้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2563  และกรณีลูกค้าที่มีสถานะเป็นNPL จะต้องเข้ามาตรการประนอมหนี้พิเศษ หากสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ตามมาตรการที่ 8.5 ได้ด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธอส.สนับสนุนแพทย์ เชียงใหม่ - ลำปาง ต้าน COVID-19

อุ้ม5แสนราย เอสเอ็มอีชายขอบ ลุ้นลุงตู่ ทุ่ม5หมื่นล้านดอกเบี้ย1%10 ปี

บ้านไม่เกิน 1.2 ล้าน กทม.ยังมี 800 หน่วย

"ธอส." ขยายเวลา "พักชำระหนี้" ทั้งเงินต้น-ดอกเบี้ย ต่ออีกถึงสิ้นตุลา

        สำหรับลูกค้าที่เข้ามาตรการที่ 5 และมีความพร้อมในการผ่อนชำระหนี้ได้ตามปกติ สามารถกลับมาผ่อนชำระเงินงวดตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้เดิมได้ตั้งแต่เดือนส.ค.-ก.ย. 2563 เป็นต้นไปแล้วแต่กรณีได้

         “ลูกค้ารายใดที่เข้าโครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ ในมาตรการที่ 5 ที่เข้าข่ายว่ายังหารายได้กลับมาไม่ได้เช่นเดิม หรือยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อยู่ ให้แจ้งไปยังธอส. เพื่อขอขยายโครงการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้อีก เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบให้กับลูกค้า”นายฉัตรชัย กล่าว

"ธอส." ขยายเวลา "พักชำระหนี้" ทั้งเงินต้น-ดอกเบี้ย ต่ออีกถึงสิ้นตุลา

         ทั้งนี้การช่วยเหลือตาม 8 มาตรการสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางของธนาคาร ทั้งสถานะบัญชีปกติ สถานะ NPL หรืออยู่ระหว่างทำข้อตกลงประนอมหนี้ หรือสถานะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัด หรือสถานะกฎหมายในทุกสาขาอาชีพ รวมถึงกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องในด้านสาธารณสุข ซึ่งมีลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าทั้ง 8 มาตรการ เป็นจำนวนรวม 475,800 บัญชีวงเงินกู้ 473,951 ล้านบาท 

            โดยมาตรการที่ 5 ที่ให้พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือน นั้นมีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ถึง 174,598 บัญชี วงเงินกู้ 151,527 ล้านบาท โดยมาตรการดังกล่าวกำลังจะครบ 4 เดือนที่ลูกค้าได้รับการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยในเดือนก.ค.-ส.ค.นี้ 

แท็กที่เกี่ยวข้อง