อดีตพนักงาน "การบินไทย" 508คน จ่อฟ้อง เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

21 มิ.ย. 2564 เวลา 10:55 น. 3.9k

อดีตพนักงาน 508 คนจ่อฟ้อง "การบินไทย" ต่อศาลแรงงาน กรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม นำโดยอดีตสมาชิกสหภาพแรงงานพนักงานฯ ร่วม100 คน หลังได้ “สมศักดิ์ โตรักษา” นำทีมที่ปรึกษากฎหมาย รับว่าความดำเนินคดีให้

นายสรยุทธ หอมสุคนธ์ อดีตกลุ่มสมาชิกสหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทย (สร.พบท.)และอดีตพนักงานการบินไทย กล่าวว่าอดีตพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพฯกว่า 100 คนที่ถูก บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เลิกจ้างเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม2564 เตรียมจะยื่นฟ้องบริษัทการบินไทยต่อศาลแรงงาน จากกรณีการถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม

อดีตพนักงาน "การบินไทย" 508คน จ่อฟ้อง เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

เนื่องจากบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ได้ออกประกาศบริษัทที่ 018/2564 เลิกจ้างพนักงานจำนวน 508 คน ในขณะที่สหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทย(สร.พบท.) อยู่ในกระบวนการยื่นข้อเรียกร้อง

โดยได้ยื่นข้อเรียกร้องเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และมีการเจรจากับฝ่ายนายจ้างเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ซึ่งกรรมการ และสมาชิกของสร.พบท. ย่อมได้รับความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 31

โดยอดีตประธานสร.พบท. ได้นำความมาเรียนปรึกษา ดร.สมศักดิ์ โตรักษา ซึ่งได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องรักษาความยุติธรรมตามหลักกฎหมายให้ดำรงอยู่ในสังคมไทย ซึ่งจะต้องไม่มีกลุ่มคนกลุ่มใดโดนเอาเปรียบโดยอาศัยความรู้ทางกฎหมาย และอำนาจที่เหนือกว่า

ดังนั้นทางสำนักงานกฎหมายดร.สมศักดิ์ โตรักษา จึงมอบความอนุเคราะห์แก่อดีตพนักงานการบินไทยที่ถูกเลิกจ้างดังกล่าว และให้ความอนุเคราะห์ในการรับคดีไว้ในความดูแลโดยมุ่งให้เกิดความยุติธรรมในสังคมไทยอย่างแท้จริง ทางสหภาพจึงรู้สึกขอบคุณและแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ

อดีตพนักงาน "การบินไทย" 508คน จ่อฟ้อง เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

ทั้งนี้ทางสำนักงานกฎหมายดร.สมศักดิ์ โตรักษา จะช่วยรับว่าความคดีที่พนักงานสมาชิกของสร.พบท.ถูกเลิกจ้างและฟ้องบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยการฟ้องร้องจะนำร่องโดยกลุ่มสร.พบท.ประมาณ 100 คน ส่วนที่เหลือบางส่วนก็แจ้งว่าจะไปฟ้องเองต่างหาก

ข่าวเกี่ยวข้อง:

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง