ศปก.ศบค.ย้ำยังใช้ Bubble and Seal คุมโควิดกทม.

24 มิถุนายน 2564

ศปก.ศบค.ย้ำยังใช้ Bubble and Seal คุมโควิดกทม. ไม่ถึงขั้นล็อกดาวน์ แต่จะมีมาตรการที่เข้มขึ้น

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เปิดเผยถึงข้อเสนอการล็อกดาวน์กรุงเทพมหานคร 7 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดว่า แนวทางสกัดโควิดระบาดของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ยังคงใช้มาตรการ Bubble and Seal ไม่ถึงขั้นล็อกดาวน์ เนื่องจากเป็นห่วงประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน แต่จะมีมาตรการที่เข้มขึ้น ซึ่งในวันนี้จะมีการหารือกันในที่ประชุม ศปก.ศบค.

ส่วนมาตรการรองรับผู้ป่วยวิกฤติ ขณะนี้ กทม.ได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในระดับสีเขียวเข้าไปยัง Hospitel ที่ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งยังมีเตียงว่างจำนวนมาก พร้อมปรับปรุงโรงพยาบาลสนามในกทม. ที่มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยระดับสีเหลืองและสีแดง รวมถึงเร่งพิจารณาให้เอกชนเข้ามาร่วมดำเนินการด้วย เพราะ กทม.มีบุคลากรที่จำกัด