เคลียร์ชัด! ฉีดวัคซีนโควิดให้ผู้ประกันตนม.33 ที่ลงทะเบียนผ่าน e-service เท่านั้น

08 มิถุนายน 2564

สปส. ย้ำชัด ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ประกันตนม.33 ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ e-service และรับแจ้งนัดจากนายจ้างเท่านั้น ไม่รับลงทะเบียน Walk in

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิดตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ทั่วกรุงเทพฯ โดยได้ดำเนินการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศมาตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนั้น 

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 45 จุดทั่วกรุงเทพฯ โดยร่วมกับสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา มีเป้าหมายการฉีดวันละ 50,000 คน ปรากฏว่า มีผู้สอบถามและติดต่อเข้ามาจำนวนมาก รวมถึงผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียน หรือลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่ถึงกำหนดนัด ได้ walk in มาที่ศูนย์เพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีน

สำนักงานประกันสังคม ขอแจ้งให้ทราบว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ จะให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่แจ้งความประสงค์กับนายจ้างซึ่งมีการบันทึกเข้าระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคมและมารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้รับการนัดหมายแล้วเท่านั้น โดยจะไม่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดแก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับการนัดหมาย หรือ walk in มายังศูนย์ฯ

นางสาวลัดดา รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ยังชี้แจงด้วยว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้รับจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกทั้งสิ้น 1 ล้านโดสจะใช้ฉีดให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เป็นลูกจ้างสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักงานประกันสังคมสำรวจความประสงค์ไว้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้แจ้งความประสงค์มามากเกินกว่าวัคซีนที่ได้รับจัดสรร

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ลดความแออัด และให้ผู้ลงทะเบียนได้รับวัคซีนตามลำดับอย่างครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะทำการแจ้งนัดวันและสถานที่ฉีดให้นายจ้างทราบ และจัดให้ลูกจ้างมาฉีดตามกำหนดนัดหมายเท่านั้น

อย่างไรก็ดี หากสำนักงานประกันสังคมได้รับจัดสรรวัคซีนล็อตที่สอง จะแจ้งให้ผู้ประกันตนที่นายจ้างลงทะเบียนไว้ในลำดับถัดไปมารับการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ขอย้ำว่า จะไม่มีการเปิดให้ walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 7 มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง