หมอยงแจงข้อสงสัยการตรวจวัดภูมิต้านทานก่อน-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

09 กุมภาพันธ์ 2564

หมอยงแจงข้อสงสัยการตรวจวัดภูมิต้านทานก่อน หรือหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ระบุกำลังวางแผนศึกษาวัคซีนที่จะเข้าไทย

รายงานข่าวระบุว่า ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสเฟซบุ๊ก (Yong Poovorawan) ภายใต้หัวข้อ “โควิด 19 วัคซีน การตรวจวัดภูมิต้านทานก่อน หรือ หลังการฉีดวัคซีน”

โดยหลักการประเทศไทยมีอุบัติการณ์ของโรคโควิด 19 ค่อนข้างต่ำ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจระดับภูมิต้านทานก่อนฉีดวัคซีน ในทำนองเดียวกันถ้าเราเชื่อมั่นวัคซีน ขณะนี้ก็ยังไม่จำเป็น ที่จะตรวจหลังฉีด

ที่ห้องปฏิบัติการที่ทำอยู่ขณะนี้ สามารถตรวจวัดระดับภูมิต้านทานได้ โดยตรวจผู้ที่หายจากโรค covid 19 แล้ว ติดตามมาถึง 9 เดือน วัดระดับภูมิต้านทานมีหน่วยเป็น IU/ml ได้มีโอกาสวัดระดับภูมิต้านทานของแพทย์ผู้หนึ่งที่กลับจากอเมริกา และได้ฉีดวัคซีน mRNA มาแล้ว 2 เข็มห่างกัน 21 วัน อย่าบอกยี่ห้อเลยนะ

ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ

 ต้องยอมรับว่าภูมิต้านทานที่ตรวจวัดได้สูงมาก สูงถึง 1830 IU/ml เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่วัดได้จากผู้ที่หายป่วยนับว่าสูงทีเดียว เมื่อเห็นแล้วจึงไม่แปลกว่า ทำไมประสิทธิภาพในการป้องกันจึงสูง

ผู้ที่ติดเชื้อจะตรวจแอนติบอดี้ได้ทั้งต่อ nucleocapsid และต่อ spike โปรตีน แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีน จะไม่พบแอนตี้บอดี้ต่อ nucleocapsid จะพบแอนติบอดี้เฉพาะ spike โปรตีนเท่านั้น ดังนั้นสามารถแยกกันได้ ว่าภูมิต้านทานที่ขึ้นเกิดจากวัคซีนหรือเกิดจากการติดเชื้อ

เช่นเดียวกับไวรัสตับอักเสบบี ถ้าฉีดวัคซีนจะตรวจพบเฉพาะภูมิต้านทานต่อเปลือกผิว antiHBs จะไม่พบภูมิต้านทานต่อ core หรือ antiHBc

ที่หน่วยมีความพร้อมในการตรวจทุกระบบ สามารถวัดระดับภูมิต้านทานได้ ขณะนี้กำลังวางแผนในการทำการศึกษาวัคซีนที่จะมาฉีดในประเทศไทยว่าจะกระตุ้นภูมิต้านทานได้สูงแค่ไหน เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ และจะเป็นการดี ถ้ามีวัคซีนหลายชนิด ก็จะได้เปรียบเทียบกัน ในการกระตุ้นภูมิต้านทาน

เมื่อเรามีข้อมูลในการวิจัยเต็มที่ ต่อไปก็คงจะบอกได้ว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้วในอนาคตจะต้องกระตุ้นอีกหรือไม่ ดูระดับภูมิต้านทาน ก็คงจะบอกได้ในทางอ้อม

และก็คงเหมือนไวรัสตับอักเสบ บี ที่ต่อไปจะมีระดับภูมิต้านทานที่ต่ำที่สุดในการป้องกันโรคที่เป็นตัวเลขที่แน่นอน

              #หมอยง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอยง ไขข้อสงสัย วัคซีน subunit vaccine ของ novavax

ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ชี้แจงแม่ค้าขายหมูติดโควิด ไม่ใช่ผู้กระจายเชื้อ ยืนยันอัมพวาไม่ใช่คลัสเตอร์ใหม่

"มหาดไทย" เบรก "ท้องถิ่น" สั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 เอง

ยอดโควิด 9 ก.พ.64 ทั่วโลกผู้ป่วยเพิ่ม 2.93 แสนราย รวม 106.97 ล้านราย

รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 9 ก.พ.64 แบบอัพเดทล่าสุด