"หมอยง"ชี้คุมโควิด ต้องมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ ไม่ปกปิดข้อมูล

12 ม.ค. 2564 เวลา 1:10 น.132

"หมอยง"ชี้คุมโควิด ต้องมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ ไม่ปกปิดข้อมูลกับบุคลากรทางการแพทย์

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า โควิด-19 กับระเบียบวินัย ความสำคัญในการควบคุมโรค จะต้องมีระเบียบวิจัย นอกจากใส่หน้ากากอนามัย หรือผ้า ล้างมือ กำหนดระยะห่าง จะต้องยึดระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ตั้งมั่นปฏิบัติ ไม่ละเลย เมื่อออกจากบ้าน และก่อนเข้าบ้านต้องล้างมือ ดูแลสุขภาพอย่างเคร่งครัด

 

การปฏิบัติตน ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ปกปิดข้อมูล ความจริง กับบุคลากรทางการแพทย์ เวลาไปพบแพทย์ หรือการสอบสวนโรค บอกตามความจริง ที่ผ่านมาบุคคลกรทางการแพทย์ ต้องเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง หรือเสี่ยงต่ำ เพราะผู้ไม่บอกความจริงทั้งหมด และทำให้ไม่สามารถแยกแยะว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องตรวจวินิจฉัย (PUI) และผู้ป่วยเองก็จะไม่ได้สิทธิ์ในการตรวจวินิจฉัยฟรี ทำให้ไม่ได้รับการตรวจ และเมื่อเป็นมากแล้วถึงปอดบวม แล้วจึงวินิจฉัย ถึงแม้ผู้ป่วยจะได้รับการวินิจฉัยทีหลังและได้สิทธิ์ในการรักษาฟรี แต่บุคลากรทางการแพทย์ที่ สัมผัสโรคก่อนหน้านั้น ก็จะถือเป็นผู้มีความเสี่ยง เพราะไม่ได้ป้องกันเต็มชุดตั้งแต่แรก

 

การมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ เคร่งครัดในการปฏิบัติ ถือเป็นหัวใจในการควบคุมโรคระบาดในภาวะปัจจุบัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง