"ชลบุรี"ประกาศเพิ่มจุดขอ"หนังสือรับรองการเดินทางข้ามจังหวัด"

07 ม.ค. 2564 เวลา 9:48 น.4.3k

เช็กเลย! จังหวัด"ชลบุรี" เพิ่มจุดในการขอ"หนังสือรับรองการเดินทางข้ามจังหวัด" พร้อมแนะนำลิงค์สำหรับดาวน์โหลด"แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด"ผ่านเว็บไซต์

หลังจากรัฐฯมีคำสั่งให้ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ,ชลบุรี ,ระยอง,จันทบุรี และ ตราด  โดยผู้ที่จะเดินทางเข้า - ออก จะต้องมีมาตรการเข้มงวด มีจุดคัดกรองเข้มข้นและมีเอกสารรับรองการออกนอกพื้นที่ ,หนังสืออรับรองการเดินทางข้ามจังหวัด

 

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด


ล่าสุดจังหวัดชลบุรี โดยเพจเฟซบุ๊ก "สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี" ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารในเบื้องต้นว่าผู้ที่ต้องการจะขอเอกสารรับรองการออกนอกพื้นที่ สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ ณ ที่ว่าการอำเภอต้นทางที่อยู่ โดยนายอำเภอจะเป็นผู้รับรองเอกสารนั้นให้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ แนวทาง หรือวิธีการ จะอัปเดทให้ทราบอีกครั้ง


นอกจากนั้นแล้วยังได้เพิ่มจุดในการขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนี้


-ประชาชนทั่วไปสามารถขอได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ เมืองพัทยา สำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่


-ส่วนพนักงานบริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน ให้เจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการ บริษัท ห้าง ร้าน หรือโรงงานเป็นผู้รับรอง


-ส่วนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง


ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจออกใบรับรอง เป็นผู้พิจารณาระยะเวลาให้เหมาะสมกับการขออนุญาตเดินทางในแต่ละครั้ง


 

โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด  หรือมีตัวอย่างแสดงด้านล่าง

 

แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด

 

 

ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดของจังหวัดชลบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด -19  ประจำวันที่ 7 มกราคม 2564 พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 27 ราย ,เสียชีวิตสะสม 1 ราย  และ ผู้ป่วยยืนยันสะสม 447 ราย


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง