13 มิถุนายน 2021

SUNลงสนาม ‘กัญชง-กัญชา’ ลุยปลูกพร้อมต่อยอด ทำผลิตภัณฑ์‘รับเทรนด์โลก”

01 May 2021 07:50 น.
อ่าน 127 ครั้ง

SUNลงสนาม  ‘กัญชง-กัญชา’  ลุยปลูกพร้อมต่อยอด  ทำผลิตภัณฑ์‘รับเทรนด์โลก”

SUN รับสนใจลงทุน “กัญชง-กัญชา” เพื่อต่อยอดสู่อาหารสุขภาพ อาหารแห่งอนาคตรับแนวโน้มโลกยุคใหม่ พร้อมขับเคลื่อนพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด เพื่อเติบโตอย่างแข็งแกร่ง


SUN มุ่งสู่ธุรกิจพืชเศรษฐกิจ-สมุนไพรมูลค่าสูง รับสนใจลงทุนกัญชง-กัญชา” เพื่อต่อยอดสู่อาหารสุขภาพ อาหารแห่งอนาคตรับแนวโน้มโลกยุคใหม่ พร้อมขับเคลื่อนพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด เพื่อสนับสนุนองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ยักษ์ใหญ่ธุรกิจแปรรูปข้าวโพดหวานและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่น ๆ ในภาคเหนือ เปิดเผยว่า บริษัทสนใจและอยู่ระหว่างศึกษาเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจ กัญชง หรือ กัญชา เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสร้างจุดแข็งให้กับบริษัท โดยมีต้นทุนพื้นที่มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกว่าพันไร่เป็นของบริษัทเอง ที่พร้อมสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำไว้เพาะปลูก รวมถึงนวัตกรรมในระบบการเกษตร และได้ผสานความร่วมมือกับทางวิสาหกิจชุมชุน เพื่อเตรียมความพร้อมกับเกษตรกรในเครือข่าย รวมถึงตัวแทนเกษตรกรภาคเหนือตอนบน (contact farming) มาปลูกพืชสมุนไพรมูลค่าสูงมากกว่า 100,000 ไร่ 

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการขอใบอนุญาตเพาะปลูกกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  เพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชง อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อมั่นว่า ประสบการณ์อันยาวนาน และเทคโนโลยีทางด้านเกษตรที่บริษัทฯเชี่ยวชาญ จะเป็นปัจจัยบวกหากบริษัทได้รับอนุญาตในการทำธุรกิจข้างต้น 

อีกทั้งยังได้แสวงหาความร่วมมือในการทำ R&D กับมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ เพื่อศึกษาพืชสมุนไพรเศรษฐกิจมูลค่าสูง ได้แก่ พืชตระกูลธัญพืช เช่น ข้าวโพด  ถั่วชนิดต่าง ๆ เมล็ดงา ลูกเดือย อัลมอนด์ ข้าวกล้อง หรือพืชที่มีมาตรการควบคุมด้านกฎหมายที่ชัดเจน 

องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN 

ไร่กัญชง

สำหรับด้านโครงการขยายพื้นที่เพาะปลูก 1,007 ไร่ ปัจจุบันได้ใช้พื้นที่บางส่วนเริ่มปลูกวัตถุดิบข้าวโพดหวานป้อนให้กับโรงงาน และวางโครงสร้างพื้นฐานในบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพิ่มความมั่นคงด้านวัตถุดิบ และได้เตรียมพื้นที่ขยายสู่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงอื่น ๆ และพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ เช่น กัญชง กัญชา หากได้รับใบอนุญาตจากทาง อย. ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของบริษัท และนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการปลูกพืชสมุนไพรมูลค่าสูงให้กับเกษตรกรในเครือข่าย โดยบริษัทจะรับซื้อเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป

นายองอาจกล่าวอีกว่า ได้ตั้งเป้าวางแผนขยายธุรกิจผลิต Functional Foods & Future Foods โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการมองหาอาหารที่ช่วยเสริมสุขภาพเฉพาะด้านมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของโลกจะมุ่งไปสู่อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Foods) และอาหารผู้สูงอายุ (Future Foods) เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ภาพรวมธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต จึงมุ่งด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาอาหาร การแปรรูป และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากพืชตระกูลธัญพืช พืชสมุนไพร กัญชง กัญชา หรือสารสกัดซีบีดีจากส่วนต่าง ๆ 

SUNลงสนาม  ‘กัญชง-กัญชา’  ลุยปลูกพร้อมต่อยอด  ทำผลิตภัณฑ์‘รับเทรนด์โลก”

“ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ เพื่อต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งประเภทยา อาหาร อาหารเสริม เวชสำอาง และสินค้าบริการต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งจากผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ต้องผ่านการนำเสนอและขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการปลูกและการแปรรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบเงื่อนไขที่ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรการการควบคุมของกฎหมายเติบโตอย่างยั่งยืน”

 

ล่าสุด บริษัทยังขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยเริ่มเดินหน้าโครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด มุ่งลดของเสียและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตร ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้จากพืชเกษตร โดยเฉพาะเศษวัสดุจากข้าวโพดหวานหลังการเก็บเกี่ยว ที่สามารถนำเศษวัสดุทุกส่วนมาแปรรูปเป็นพลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำ “การเป็นผู้นำอาหารหล่อเลี้ยงชาวโลก อย่างทั่วถึงด้วยคุณธรรม” 

หน้า 17 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,674 วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend