7 พฤษภาคม 2021

"การบินไทย" แจ้งตลท.ขายศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ให้ "EnCo"เครือปตท. 1,810 ล้าน

20 Apr 2021 00:05 น.
อ่าน 617 ครั้ง

"การบินไทย" แจ้งตลท.ขายศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ให้ "EnCo"เครือปตท. 1,810 ล้าน

"การบินไทย" แจ้งตลท.ขายศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ให้"เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์" หรือ " EnCo"เครือปตท. 1,810 ล้านบาท ทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในวันที่ 5 พ.ค.นี้


นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)กระทำการแทนและในนามผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของ บริษัทฯได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่19 เมษายน 2564เวลา22.24น. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

โดยระบุว่าตามที่เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้ บริษัท การบินไทย จำกัด ดำเนินการขายทรัพย์สินอาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 425 ตำบลตลาดบางเขน(ดอนเมือง)อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวาหรือ 7,926 ตารางวา 

ประกอบด้วย ที่ดิน พร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่รวมสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนควบของ
ที่ดินและอาคาร และสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ("ที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่")โดยวิธียื่นซองเสนอราคา และให้ผู้สนใจเข้ายื่นซองเสนอราคา เมื่อวันที่ 1 เมยายน 2564 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ที่ประชุมคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ได้แก่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด หรือ "EnCo"("ผู้ซื้อ") ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด เป็นจำนวนเงิน 1,810 ล้านบาท 

"การบินไทย" แจ้งตลท.ขายศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ให้ "EnCo"เครือปตท. 1,810 ล้าน ของราคาที่ตกลงซื้อขาย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกในวันดังกล่าว (ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564)

รวมถึงต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนหรือในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ รวมถึงภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ

"การบินไทย" แจ้งตลท.ขายศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ให้ "EnCo"เครือปตท. 1,810 ล้าน

ขณะที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของการบินไทย ระบุว่าการประกาศขายทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้บริษัท การบินไทยฯ ดำเนินการขายทรัพย์สิน ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ซึ่งประกอบด้วย ที่ดิน พร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่รวมสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนควบของที่ดินและอาคาร และสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในลักษณะและสภาพปัจจุบัน (as is-where is) 

กล่าวคือ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เรียกร้องให้บริษัทฯ ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างใดบนที่ดิน

การบินไทยดำเนินการขายโดยวิธียื่นซองเสนอราคา และให้ผู้สนใจเข้ายื่นซองเสนอราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ยื่นซองเสนอราคาหลายราย และบริษัทฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผ่านกระบวนการที่กำหนดไว้ใน TOR มีคณะกรรมการกำกับดูแลการขาย และผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอน อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้

โดยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาก่อน จากนั้น จึงเปิดซองเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเท่านั้น เพื่อแจ้งเฉพาะราคาเสนอซื้อสูงสูดให้ทุกรายทราบ และสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดเผยรายชื่อของผู้เสนอราคา

ต่อมาบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาพิจารณาปรับราคาเสนอซื้ออีกครั้ง แล้วกลับมายื่นเสนอราคาเป็นครั้งสุดท้าย ในวันที่ 9 เมษายน 2564 และเจรจาราคาเสนอซื้อกับผู้เสนอราคาทุกราย และเมื่อผู้เสนอราคาทุกรายยืนยันราคาเสนอซื้อเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว

บริษัทฯ จึงได้เจรจาราคาเสนอซื้อและเงื่อนไขอื่นๆ กับผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดเท่านั้น และผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ซึ่งเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจการบิน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทการบินไทยต่อไปในอนาคต

"การบินไทย" แจ้งตลท.ขายศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ให้ "EnCo"เครือปตท. 1,810 ล้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend