svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ม.อ.ส่งต่อความรู้ผู้ประกอบการ เปิดร้านค้าออนไลน์สร้างรายได้

14 เมษายน 2564

ม.อ. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ ส่งต่อองค์ความรู้การทำธุรกิจผู้ประกอบการ ผ่านงาน “PSU Bazaar Learning Marketplace” หนุนเปิดร้านค้าออนไลน์ เผยผลักดันสมาชิก 42 ร้านค้า สร้างรายได้ทะลุ 1 ล้านแล้ว

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.ขานรับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการด้วยประยุกต์ใช้นำเทคโนโลยี จัดงาน “PSU Bazaar Learning Marketplace”  นำกูรูจากหลากหลายวงการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำธุรกิจ ให้สมาชิกผู้ประกอบการ “PSU Bazaar” 42 ร้านค้า สร้างรายได้แตะ 1 ล้านบาทในงาน 

ม.อ.ส่งต่อความรู้ผู้ประกอบการ เปิดร้านค้าออนไลน์สร้างรายได้

การจัดกิจกรรม ม.อ.มุ่งส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในกลุ่มสมาชิก “PSU Bazaar” จำนวน 42 ร้าน ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ และอื่นๆ ร่วมนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย  และนำบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ อาทิ การสาธิตทำอาหาร “Enjoy Fusion Food” โดย นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ (หมอบอส), Talk show : “Proud to TIKTOK” โดย ดร.สิรวิชญ์ อินธิโสภณพิศาลอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. สุดยอดครูดีเด่นบน TikTok (English With AJ ICE) และ “Global life อินเตอร์ไว้ไม่ตกเทรนด์” โดย อมตา จิตตะเสนีย์ (แพรี่พาย) ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานมหาวิทยาลัย อาทิ สถาบันฮาลาล สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (สมส.) พร้อมเปิดตัวศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร (GACC – Global Affairs and Corporate Communication Center) เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับต่างประเทศ พัฒนาสมรรถนะสากลขององค์กรบุคลากร และนักศึกษา และส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย และยังเป็นศูนย์กลางการสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ 5 วิทยาเขต รวมทั้งเป็นสื่อกลางการนำเสนอข่าวสาร ความรู้ และช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤต โดยปัจจุบันมีสมาชิก “PSU Bazaar”  50,000 ราย

ม.อ.ส่งต่อความรู้ผู้ประกอบการ เปิดร้านค้าออนไลน์สร้างรายได้

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ตลอดการดำเนินโครงการจัดตั้งกลุ่มตลาดออนไลน์ “PSU Bazaar” ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ด้วยเป้าหมายช่วยเหลือศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร ผู้มีอุปการคุณ สามารถสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ด้วยการนำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณาการ ทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และตอบสนองนโยบายของกระทรวงฯและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ในระดับชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง