ปังไม่ปัง! ปรับเกณฑ์เงื่อนไขใหม่ "เราเที่ยวด้วยกัน" - "กำลังใจ"

03 ธ.ค. 2563 | 07:00 น.

รัฐหวังปลุกกระแสท่องเที่ยวให้บูมอีกระลอก ด้วยการปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ "เราเที่ยวด้วยกัน" จองห้องพักเพิ่มเป็น 15 คืน ขยายเวลาใช้สิทธิยาวไปถึงสิ้นเดือนเมษายน 64 เพิ่มการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินจากเดิมไม่เกิน 2,000 บาทเป็น 3,000 บาท

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 มีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ-ศบศ.)ครั้งที่ 6/2563  โดยหนึ่งในวาระที่มีการนำเสนอเข้าที่ประชุม ได้แก่  ความคืบหน้ามาตรการเราเที่ยวด้วยกัน ที่นำเสนอโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)


สาระสำคัญในการประชุมในครั้งนี้ ทางททท. ได้นำเสนอให้ปรับปรุงเงื่อนไขของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการกำลังใจ  ซึ่งทางที่ประชุมฯก็ได้เห็นชอบกับมาตรการดังกล่าว โดยเงื่อนไขรายละเอียดใหม่ประกอบไปด้วย


1. ปรับปรุงขอบเขตการใช้สิทธิจำนวนการจองห้องพักจากเดิมประชาชนจองที่พักได้ไม่เกิน 10 คืน (Room night) ต่อ 1 สิทธิเพิ่มเป็น 15 คืนต่อ 1 สิทธิ


 2.ขยายช่วงเวลาการจองที่พัก จากเวลา 06.00 – 21.00 น. เป็นเวลา 06.00 – 24.00 น. 


3. เพิ่มจำนวนห้องพักในโครงการจากเดิม 5 ล้านคืน เป็น 6 ล้านคืน ทั้งนี้จำนวนห้องที่เพิ่มมาจะสนับสนุนเฉพาะ E-voucher แต่ไม่อุดหนุนเรื่องค่าที่พัก 


4. ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการถึง 30 เมษายน 2564 


5. เพิ่มโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตฯ แต่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 


6. อนุมัติให้ธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวสามารถใช้ระบบคูปองออนไลน์ (E-Voucher) ได้ ประกอบด้วย ธุรกิจการขนส่งภาคท่องเที่ยว ธุรกิจสปาหรือนวด เพื่อสุขภาพ 


7. ปรับปรุงเกณฑ์สนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินจากเดิมรัฐสนับสนุนร้อยละ 40 แต่สูงสุดไม่เกิน2,000 บาทต่อ 1 สิทธิ เป็นสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อ 1 สิทธิ เฉพาะการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่ภาคท่องเที่ยวพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูง ประกอบด้วย ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย 


8. กำหนดหลักเกณฑ์การลาสำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักร้อนในวันธรรมดาเพิ่มได้ 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อใช้สิทธิในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิด 7 เงื่อนไข “เที่ยวไทยวัยเก๋า”รัฐแจกสูงสุด5พันบาทให้ผู้สูงวัยเที่ยว

สูงวัยเฮ ศบศ.ไฟเขียว 5 พันบาท “เที่ยวไทยวัยเก๋า”ปรับเกณฑ์ “เราเที่ยวด้วยกัน”

"ผู้สูงวัย" มีเฮ ททท.ชง ศบศ.หนุนรัฐจ่ายค่าแพ็คเกจทัวร์40%ให้เที่ยววันธรรมดา

 

ส่วนโครงการกำลังใจ ก็มีการปรับปรุงเงื่อนไขเช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1.เปิดให้บริษัทนำเที่ยวที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้โดยใช้หลักเกณฑ์เดิมของโครงการ 


2. บริษัทนำเที่ยวที่กรอกรายการนำเที่ยวไม่ครบ 15 รายการ สามารถกรอกเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ หากกรอกครบ 15 รายการแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้อีก 


3.ระยะเวลาที่จะเปิดให้สมัครเข้าร่วมโครงการและกรอกรายการนำเที่ยวภายใน 15 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 มีผู้ลงทะเบียนรวม 6.76 ล้านคน ลงทะเบียนสำเร็จ 6.44 ล้านคน โดยมีโรงแรมหรือที่พัก จำนวน 8,128 แห่ง ร้านอาหาร 65,429 ร้าน สถานที่ท่องเที่ยว 1,959 แห่ง และ OTOP 1,314 แห่ง มีผู้ใช้สิทธิโรงแรมแล้ว 4,006,805 สิทธิ เป็นมูลค่าห้องพักที่จองทั้งหมด 10,961.3 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยห้องพักต่อคืนที่จอง 2,778 บาท มีจำนวนโรงแรมที่การจองทั้งสิ้น 4,888 แห่ง


โดยมีผู้ที่ได้รับคูปองอาหาร 863,162ราย ยอดใช้จ่ายทั้งหมด 3,510.4 ล้านบาท และมีผู้ลงทะเบียนเข้าพัก (Check in) แล้วจำนวน 1,417,269 การจอง


สำหรับตั๋วเครื่องบิน มีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิเงินคืนค่าบัตรแล้ว 97,862 ราย มีจำนวนบัตรโดยสารหรือผู้โดยสารที่ได้รับสิทธิแล้ว 216,866 สิทธิ เป็นมูลค่าบัตรโดยสารที่ได้รับสิทธิ 565.3 ล้านบาท 


ส่วนมาตรการกำลังใจ ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 711,304 คน มีผู้เดินทางท่องเที่ยว 665,789 คน และมีการเบิกจ่ายเงินไปแล้วทั้งสิ้น 1,292,614,000 บาท