"นกสกู๊ต"แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีพร้อมจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว

31 ก.ค. 2563 เวลา 7:43 น.3.1k

นกสกู๊ต ประกาศจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว พร้อมแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีเพื่อสะสางงานต่อไป

วันที่  31 กรกฎาคม 2563 สายการบินนกสกู๊ต ได้ออกแถลงการณ์ความคืบหน้าผ่านเฟซบุ๊ก NokScoot โดยมีเนื้อหาว่า บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด (สายการบินนกสกู๊ต) ขอแจ้งให้ทราบว่าสายการบินนกสกู๊ตได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 แล้ว โดยสายการบินนกสกู๊ตได้แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีจากบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จีพี จำกัด เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายในการชำระสะสางการงานที่คงค้างของสายการบินนกสกู๊ต


นอกจากนี้ การจัดการต่างๆ เกี่ยวกับบรรดาสิทธิ หน้าที่ และทรัพย์สินทั้งหมดของสายการบินนกสกู๊ตจะอยู่ในความดูแลของผู้ชำระบัญชีต่อไป


ดังนั้น หลังจากวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ชำระบัญชีของสายการบินนกสกู๊ตจะดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อชำระหนี้ หรือยื่นคำทวงหนี้ หรือขอรับชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ของบริษัททราบต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อผู้ชำระบัญชีได้ผ่านทาง [email protected]
 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา สายการบินนกสกู๊ต ได้ออกมาประกาศว่าจะเลิกกิจการ โดยแจ้งว่านับตั้งแต่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 นกสกู๊ตได้ดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงข้อจำกัดในการขยายเครือข่ายการบินภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่รุนแรงและการระบาดของโควิด-19 ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงอย่างรุนแรง ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการของบริษัท จึงไม่เห็นหนทางสู่การฟื้นตัวและการเติบโตที่ยั่งยืนของสายการบินอีกต่อไป


จากมติของคณะกรรมการที่เห็นชอบให้เลิกกิจการ ทำให้ต้องมีการเลิกจ้างพนักงานจำนวน 425 คน โดยสายการบินนกสกู๊ตแจ้งว่าจะชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างถูกต้อง ทั้งนี้พนักงานจำนวนหนึ่งยังคงปฎิบัติหน้าที่ เพื่อดำเนินการกระบวนการชำระบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ และพนักงานกลุ่มนี้จะได้รับการชดเชยอย่างถูกต้องเช่นเดียวกัน 


ขณะที่รายละเอียดต่างๆมีการชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังจากการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี และจัดให้เจ้าหนี้ได้ยื่นข้อเรียกร้อง

"นกสกู๊ต"แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีพร้อมจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว