ทอท. พร้อมรับ “ไทยแอร์เอเชีย” ตั้งฮับบิน “สุวรรณภูมิ”

16 ก.ค. 2563 เวลา 6:43 น.1.5k

ทอท. ยืนยันความพร้อมรองรับสายการบินไทยแอร์เอเชีย ขยายฐานการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมท่าอากาศยานดอนเมือง เล็งให้บริการปลายปีนี้ ต่อยอดกระตุ้นการท่องเที่ยว

         นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย  ได้ ขออนุญาตขยายฐานปฏิบัติการให้บริการไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) นอกเหนือจากท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) โดยในระยะแรกให้บริการในเส้นทางการบินภายในประเทศ 24 เที่ยวบินต่อวัน มุ่งเน้นไปที่เมืองท่องเที่ยวหลัก เช่น กระบี่ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น
        อีกทั้งภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายลงจะเปิดให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินระหว่างประเทศต่อไป เช่น จีน พม่า อินโดนีเซีย กัมพูชา เป็นต้น โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ภายในปี 2563
         ขณะนี้แผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เพื่อทราบต่อไป ในการขยายฐานปฏิบัติการของ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดังกล่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
"ไทยแอร์เอเชีย” จ่อเพิ่มฮับบิน "สนามบินสุวรรณภูมิ"
“ไทยแอร์เอเชีย” เปิด 2 เส้นทางบินข้ามภาค สู่ “หัวหิน” เริ่มต้น 777 บาท
“ไทยแอร์เอเชีย” (Thai AirAsia) เคาะแล้วตั๋วเครื่องบินบุฟเฟต์ "บินทั่วไทยไม่อั้น" 2,999 บาท

   ทอท. พร้อมรับ “ไทยแอร์เอเชีย” ตั้งฮับบิน “สุวรรณภูมิ”

        ทอท.มีความมุ่งมั่นในการให้บริการผู้โดยสาร โดยอยู่บนพื้นฐานของการให้บริการทุกสายการบินอย่างเท่าเทียมกันและมีความเสมอภาค สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การขยายฐานปฏิบัติการของผู้ประกอบการสายการบินจะช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการใช้ประโยชน์ของท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง
         อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาเส้นทางการบินระหว่างภายในประเทศและระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งอุตสาหกรรมการบินถือเป็นกลไกสำคัญนำไปสู่การกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและเกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติให้ไปสู่ความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง