26 กุมภาพันธ์ 2021

“การบินไทย” แจงตั้งอีวายฯ-บอร์ด5คนทำแผนฟื้นฟู

28 May 2020 10:20 น.
อ่าน 2,493 ครั้ง

“การบินไทย” แจงตั้งอีวายฯ-บอร์ด5คนทำแผนฟื้นฟู

“การบินไทย” แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส และบอร์ด 5 คนเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟู ต่อศาลล้มละลายกลาง หลัง ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ลาออกจากบอร์ดบริษัท


   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการยื่นคำร้องขอ ฟื้นฟูกิจการ ของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ต่อศาลล้มละลายกลาง และคำสั่งศาลล้มละลายกลางที่รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทไว้พิจารณา

“การบินไทย” แจงตั้งอีวายฯ-บอร์ด5คนทำแผนฟื้นฟู

    โดยระบุว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมครั้งพิเศษที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และครั้งพิเศษที่ 10-1/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ได้มีมดิอนุมัติให้บริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้ ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และให้เสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ (ผู้ทำแผน) ต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483

     โดยในวันที่ 26พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ต่อศาลล้มละลายกลางและในวันนี้(วันที่27 พฤษภาคม 2563) ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้พิจารณาแล้ว โดยศาลล้มละลายกลางได้กำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

1. บริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้ เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

2. บริษัทๆ ได้เสนอให้บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมกับ พล.อ.อ. ช้พฤกษ์ ดิษยะศริน นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายบุญทักษ์ หวังเจริญ และนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำแผน โดยหากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนแล้ว ผู้ทำแผนที่ได้รับการเต่งตั้งจากศาลจะมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ ต่อไป3. การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่างๆซึ่งมีกฏหมายรองรับและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ทั้งบริษัทฯ ยังสามารถประกอบธุรกิจปกติต่อไปได้ไนระหว่างที่อยู่ใสกระบวนการฟื้นฟูกิจการ

       ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการขนส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางของการบินไทยในประเทศต่างๆ หรือการขนส่งสินค้าไปรษณียภัณฑ์ ซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปกับการฟื้นฟูองค์กรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ รวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป

“การบินไทย” แจงตั้งอีวายฯ-บอร์ด5คนทำแผนฟื้นฟู

“การบินไทย” แจงตั้งอีวายฯ-บอร์ด5คนทำแผนฟื้นฟู       รวมถึงการแจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ของ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend