ส่งออกข้าว ยังเข็นไม่ขึ้น

01 เม.ย. 2564 เวลา 9:20 น. 851

นายกสมาคมส่งออกข้าวไทย เผย ส่งออก "ข้าวไทย" หืดจับ ตกอยู่ในลำดับ 3 ตามหลัง “อินเดีย-ปากีสถาน” โอดปัจจัยลบเพียบ โควิด ฉุดกำลังซื้อหายวูบ กระทบราคาข้าวในประเทศแดงทั้งกระดาน

เจริญ  เหล่าธรรมทัศน์

 

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายก สมาคมส่งออกข้าวไทย เผย จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 2 เดือนแรกของปี (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) มีปริมาณ 829,277 ตัน มูลค่า 15,542.4 ล้านบาท ( 521.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 12.6% และมูลค่าลดลง 11.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีการส่งออกปริมาณ 949,163 ตัน มูลค่า 17,563.4 ล้านบาท ( 584.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ )

 

“การส่งออกข้าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีปริมาณ 407,800 ตัน มูลค่า 7,716 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง 3.2% และ 1.4% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2564 ที่มีการส่งออกปริมาณ 421,477 ตัน มูลค่า 7,826 ล้านบาท ส่งผลให้อันดับการส่งออกข้าวของไทยอยู่ในอันดับที่ 3 ตามหลังประเทศอินเดีย และปากีสถาน เนื่องจากราคาข้าวไทยยังคงสูงกว่าอินเดียและปากีสถานมาก”

 

ประกอบกับกำลังซื้อของประเทศผู้นำเข้ายังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรท่ามกลางระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของหลายประเทศ ขณะที่ปัญหาด้านลอจิสติกส์ทั้งการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นยังไม่คลี่คลายเท่าที่ควร โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีการส่งออกข้าวนึ่งปริมาณ 78,292 ตัน ลดลงถึง 33.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปตลาดหลักในแอฟริกา

 

ส่งออกข้าวไทย

 

เช่น แอฟริกาใต้ เยเมน แคเมอรูน เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวขาวมีปริมาณ 171,957 ตัน เพิ่มขึ้น 18.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น โมซัมบิก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 100,070 ตัน เพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น สหรัฐฯ จีน ฮ่องกง แคนาดา เป็นต้น

 

เปรียบเทียบกับประเทศผู้ส่งออกที่สำคัญ

 

สมาคมส่งออกข้าวไทย คาดว่าในเดือนมีนาคม 2564 ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ที่ระดับประมาณ 400,000-450,000 ตัน ซึ่งถือเป็นระดับที่ไทยสามารถส่งออกใด้ในภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน ท่ามกลางภาวะการระบาดของโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจของผู้ซื้อที่ยังคงซบเซาส่งผลต่อกำลังซื้อที่มีไม่มากเหมือนช่วงปกติ ทำให้ปัจจัยทางด้านราคาข้าวมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อมากขึ้น

 

โดยในช่วงนี้ข้าวขาว 5% ของไทยราคาอยู่ที่ 509 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 498-502, 408-412 และ 438-442 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลำดับ ส่วนข้าวนึ่งของไทยราคาอยู่ที่ 519 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวนึ่งของอินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 383-387 และ 455-459 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลำดับ

 

ขณะที่ สมาคมโรงสีข้าวไทย รายงาน สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกและข้าวสาร ในประเทศก็ปรับตัวลดลงมาเช่นเดียวกัน 

 

ราคาข้าวเปลือก

 

ราคาข้าวสาร

แท็กที่เกี่ยวข้อง