“จุรินทร์”ดันข้าวพรีเมี่ยม-อาหารแปรรูป เจาะตลาดแคนาดา

11 มี.ค. 2564 เวลา 10:43 น.206

“จุรินทร์” หารือเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันจากปัจจุบัน2,308 ล้านเหรียญสหรัฐ  พร้อมสนับสนุนการนำเข้าสินค้าไทย โดยเฉพาะข้าวพรีเมี่ยม อาหารแปรรูป        

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือกับนางซาราห์ เทย์เลอร์ เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ว่า  จากการหารือครั้งนี้ทำให้ทั้ง 2 ประเทศไทยมีข้อตกลงร่วมที่จะผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้น  จากปี 2563 ที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีมูลค่าการค้ารวม 2,308.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 69,255 ล้านบาท เป็นการส่งออกของไทยไปแคนาดา 1,540.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 46,229 ล้านบาท และนำเข้าจากแคนาดา 767.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 23,026 ล้านบาท

“จุรินทร์”ดันข้าวพรีเมี่ยม-อาหารแปรรูป  เจาะตลาดแคนาดา

นอกจากนี้  เอกอัครราชทูตแคนาดา  ยังพร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือการค้า  ลดปัญหาอุปสรรค  พร้อมที่สนับสนุนการนำเข้าสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหาร เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ อาหารแปรรูป อาหารกระป๋อง ผลไม้สดและผลไม้แช่แข็ง เช่น ทุเรียน ลำไย มังคุด เงาะ ลิ้นจี่ มะม่วง มะพร้าว ลองกอง และมะขาม ของใช้ภายในบ้านและสินค้าสำหรับการทำงานที่บ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาง และยาง เพื่อนำไปผลิตยางรถยนต์ เป็นต้น

ทั้งนี้  กระทรวงพาณิชย์ยังยืนยันว่าสินค้าไทยมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดโควิด-19 โดยเฉพาะสินค้าอาหาร ที่มีระบบการตรวจรับรองเข้มงวด จึงให้ประเทศผู้นำเข้า โดยเฉพาะแคนาดา มั่นใจในสินค้าส่งออกของประเทศไทยได้ขณะเดียวกัน  ไทยยังได้ขอให้ช่วยสนับสนุนร้านอาหารไทยในแคนาดา ที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 1,000 แห่ง และในจำนวนนี้เป็นร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select จำนวน 100 แห่ง โดยขอให้สนับสนุให้นสถาบันสอนทำอาหารบรรจุหลักสูตรการทำอาหารไทยลงไปด้วย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรู้จักอาหารไทยเพิ่มขึ้น กระตุ้นการบริโภค และเพิ่มการนำเข้าวัตถุดิบจากไทย

“จุรินทร์”ดันข้าวพรีเมี่ยม-อาหารแปรรูป  เจาะตลาดแคนาดา

  สำหรับการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-แคนาดา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเริ่มต้นการเจรจา ซึ่งไทยพร้อมสนับสนุนให้มีการทำ FTA และได้แนะนำให้แคนาดาทำงานใกล้ชิดกับประเทศอาเซียนอื่น เพราะการทำ FTA อาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะต้องเห็นพ้องร่วมกัน ซึ่งในส่วนของไทย เห็นว่า จะเป็นประโยชน์ในการขยายการค้า การลงทุนระหว่างกัน และช่วยยกระดับการแข่งขันของอาเซียนเข้าสู่ตลาดแคนาดา ซึ่งแคนาดาแจ้งว่าหากมี FTA จะทำให้ภาษีลดลงอีกกว่า 20%

  

นอกจากนี้ ได้มีการหารือถึงการปฏิรูปองค์การการค้าโลก (WTO) ที่เห็นตรงกันในการผลักดันให้ WTO เป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนการค้าพหุภาคี เป็นองค์กรที่กำหนดกติกาการค้า เพื่อให้ตลาดมีความเสรีและเป็นธรรม ส่วนการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) แคนาดาแจ้งว่าพร้อมสนับสนุนไทยให้เข้าร่วม ซึ่งได้แจ้งไปว่าขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อขับเคลื่อน CPTPP ในแต่ละเรื่องแล้ว โดยจะมีการประเมินความพร้อม และนำเสนอ ครม. เพื่อตัดสินใจต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง