กฟผ. จ้างงานเด็กจบใหม่เพิ่มกว่า 1,000 อัตรา

10 ก.พ. 2564 เวลา 6:05 น.2.6k

กฟผ. จ้างงานเด็กจบใหม่เพิ่มกว่า 1,000 อัตรา สนับสนุน “โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” ของรัฐบาล

นางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. จะเปิดเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบใหม่ ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมอีก รวมจำนวน 1,052 อัตรา หลังจากที่ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี จำนวน 134 อัตรา ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปางไปเมื่อเดือนธันวาคม 2563 ภายใต้ “โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” เพื่อร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและเพิ่มอัตราการจ้างงานภายในประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ และช่วยลดปัญหาการว่างงาน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ของโรคโควิด-19 (COVID-19) ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงพลังงาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้เริ่มงานแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
              ทั้งนี้  ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชาในปี พ.ศ.  2562 – 2563 เท่านั้น ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่ที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร

จิราพร ศิริคำ
              สำหรับพื้นที่ที่กำหนดและจำนวนการรับสมัคร ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จำนวน 90 อัตรา เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 132 อัตรา เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 120 อัตรา เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 66 อัตรา เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 92 อัตรา เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 168 อัตรา เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 70 อัตรา

เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา จำนวน 24 อัตรา เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 110 อัตรา โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 106 อัตรา โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 24 อัตรา และโรงไฟฟ้าลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 50 อัตรา ร่วมทำงานเก็บข้อมูลชุมชน สำหรับนำไปเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการวางแผน การดำเนินงานส่งเสริมกิจการชุมชนได้ตรงตามความต้องการและศักยภาพของชุมชนมากที่สุด อันมีส่วนช่วยสร้างความแข็งแกร่ง และสร้างรายได้ให้แต่ละชุมชนอย่างยั่งยืน
              “เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 กุมภาพันธ์ 64 ระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจ้าง จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลและรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติม พร้อมสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th/newjobber

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดติดเชื้อโควิด 10 ก.พ.64 รายใหม่ 157 ในประเทศ 144 เสียชีวิต 1 คน

หมอธีระวัฒน์ชี้วัคซีนโควิด-14 เรามีสิทธิ์เลือก

หมอธีระวัฒน์แนะตรวจเลือดหาเชื้อโควิด-19ก่อนหากผลบวกค่อยแยงจมูก

"สมุทรสาคร" พบอีก 132 รายติดเชื้อโควิด-19

"หมอธีระ" ยืนยัน วัคซีนโควิดคืออาวุธสำคัญในการสกัดโรคระบาด

แท็กที่เกี่ยวข้อง